اخبار

صفحه اصلی / اخبار

محصلان پوهنتون کاردان در برنامه مناظره شبکه جهانی طلوع نیوز اشتراک کردند

شبکه جهانی طلوع نیوز به روز دوشنبه 10 جدی سال روان خورشیدی برنامه مناظره با محصلان پوهنتون کاردان را در تالار کنفرانس‌های این پوهنتون با حضورداشت نزدیک به 300 محصل از رشته‌های مختلف زیر نام (از میدان جنگ تا بوستان صلح)، برگزار کرد.

در این مناظره از پوهنتون کاردان چهار مناظره‌کننده از مقطع ماستری هر یک محمد عمر کمال، الهام کوهستانی، عبدالمتین امین و قریب‌الدین شهاب اشتراک کرده بودند که در مورد نقش جوانان در پروسه صلح به صحبت پرداخته و به سوالات آقای مسعود ملک گرداننده‌ی برنامه نیز پاسخ ارائه کردند. محصلان پوهنتون کاردان با تأکید بر مشروعیت دولت منحیث مرجع اصلی که باید در گفت‌و‌گوهای صلح با طالبان به نمایندگی از مردم افغانستان اشتراک کند، خواستار سهیم‌سازی جوانان نیز در این پروسه شدند. آنان با اشاره به این موضوع که جوانان نزدیک به شصت درصد از مجموع نفوس افغانستان را تشکیل می‌دهند اما در مذاکرات صلح نقش خاصی برای شان درنظر گرفته نشده است، به نقد از عملکرد حکومت فعلی افغانستان پرداختند.

محصلان با تاکید بر حفظ ارزش‌های 17 سال اخیر از جمله آزادی بیان، حقوق بشر، قانون اساسی، آزادی فکری و...، اظهار داشتند که جنگ هرگز راه‌حلِ برای منازعه فعلی کشور نبوده و جناح‌های درگیر تنها می‌توانند از راهِ صلح به اهداف مشروع شان برسند.

در ادامه‌ی برنامه اشتراک کنندگان نیز سوالات شان را از مناظره‌کنندگان پرسیدند و نظریات شان را پیرامون روند صلح و نقش جوانان ارائه کردند. این برنامه برای 55 دقیقه از سوی کارکنان شبکه جهانی طلوع نیوز به ثبت رسید و قرار است حدود دو هفته‌ی دیگر از طریق شبکه‌های طلوع و طلوع نیوز به دست نشر سپرده شود.

برنامه مناظره (میدان جنگ و بوستان صلح) به ابتکار شبکه جهانی طلوع نیوز پس از داغ شدن روند مذاکرات صلح در کشور، در تعدادی از پوهنتون‌های افغانستان ثبت می گردد تا دیدگاه جوانان و بالخصوص محصلان پوهنتون‌ها و نهادهای تحصیلی مختلف را پیرامون روند صلح بازتاب بدهد.