اخبار | نمایش تمامی اخبار


برنامه ماستری اداره تجارت پوهنتون کاردان موفق به دریافت اعتبار علمی بین المللی از نهاد اعتباردهی IACBE شد


پوهنتون کاردان افتخار دارد که دیپارتمنت ماستری اداره تجارت این نهاد، پس از تکمیل موفقیت آمیز تمام مراحل ارزیابی، اعتبار علمی خویش را از شورای بین المللی اعتباردهی تحصیلات عالی در تجارت IACBE))...

مجلس هیئت رهبری پوهنتون کاردان با نماینده های محصلان

پوهنتون کاردان به تاسی از فیصله شورای محترم رهبری وزارت تحصیلات عالی زمینه اسمترار دروس محصلان را با استفاده از امکانات معاصر تکنالوژی معلوماتی و راه اندازی سیستم آموزشی انلاین فراهم کرده است. استفاده...

برنامه های آینده | نمایش تمامی برنامه هابورسیه های آکادمی هنرهای دیجیتال (DAA)

    Mar 15 2020

    دوشنبه، تاجکستان

نمایشگاه کاریابی

    Nov 13 2019

    سالون کنفرانس های شعبه تایمنی

برنامه رهبران نوظهور

    Oct 24 2019

    شعبه ماستری پوهنتون کاردان، صنف 301

در رسانه ها | نمایش تمامیDec 19, 2019

گزارش صدای امریکا از جریان نمایشگاه عکاسی و نقاشی توسط محصلان دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنتون کاردان