اخبار | نمایش تمامی اخبار


دیدار محصلان پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان از کمیسیون مستقل حقوق بشر

محصلان پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان به تاریخ 8 عقرب 1398 از کمیسیون مستقل حقوق بشر دیدن نمودند.

در این دیدار آقای خواجه جمشید صدیقی، آمر دیپارتمنت حقوق پوهنتون کاردان محصلان را همراهی نمود ...

سیر علمی محصلان دیپارتمنت علوم سیاسی پوهنتون کاردان به موزیم ملی کشور

انجمن علوم سیاسی پوهنتون کاردان به تاریخ 12عقرب 1398 برای 50 تن از محصلان دیپارتمنت علوم سیاسی این پوهنتون غرض دیدار از اثار موزیم ملی کشور سفر معلوماتی و علمی را راه اندازی نمود .

اعضای...

برنامه های آینده | نمایش تمامی برنامه هانمایشگاه کاریابی

    Nov 13 2019

    سالون کنفرانس های شعبه تایمنی

برنامه رهبران نوظهور

    Oct 24 2019

    شعبه ماستری پوهنتون کاردان، صنف 301

تقدیر از محصلان برتر

    Oct 24 2019

    سالون کنفرانس های شعبه تایمنی

در رسانه ها | نمایش تمامیAug 12, 2019

گزارش تلویزیون آشنا از هفتمین جشن فراغت محصلان پوهنتون کاردان