اخبار | نمایش تمامی اخبار


رییس پوهنتون کاردان: کسب مقام استاد برترجنوب آسیا؛ نشان دهنده حرکت کشور به سوی پیشرفت است

پوهنتون کاردان طی یک محفل با شکوه از گزینش محترم قیس محمدی کادر علمی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان به عنوان استاد برتر آسیای جنوبی تجلیل نمود. در این محفل شماری از اعضای رهبری وزارت تحصلات عالی جمهوری...

برگزاری ورکشاپ آموزشی نوشتن دفاعیه برای محصلان پوهنځی حقوق

ورکشاپ یک روزه در باره مهمترین سند حقوقی ( دفاعیه) برای محصلان پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان برگزار گردید.

دفاعیه سند مهم برای مظنون و متهم در تضمین حقوق محسوب میگردد و در نهادهای عدلی و قضا...

در رسانه ها | نمایش تمامیJul 8, 2019

خبر روزنامه هشت صبح پیرامون کسب سند اعتبار ملی