اخبار | نمایش تمامی اخبار


برنامه زبان انگلیسی برای خبرنگاران و تجارت پیشه گان


پوهنتون کاردان با حمایت مالی سفارت امریکا در کابل، فرصتی خارق العاده و بدون هزینه را برای خبرنگاران و تجارت پیشه گان فراهم می کند، تا مهارت های زبان انگلیسی خود را بهبود بخشند.
در این بر...

سمینار آنلاین در مورد بهبود وضع اقتصادی افغانستان پس از بیماری کووید-19


دیپارتمنت اقتصاد پوهنتون كاردان به روز یکشنبه، 29 سرطان 1399 سمینار آنلاین تحت عنوان «بهبود وضع اقتصادی افغانستان پس از بیماری کووید-19» با سخنرانی دکتور سعید عزیز سادات و میزبانی سعید آجان احم...

در رسانه ها | نمایش تمامیDec 19, 2019

گزارش صدای امریکا از جریان نمایشگاه عکاسی و نقاشی توسط محصلان دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنتون کاردان