اخبار | نمایش تمامی اخبار


پوهنتون کاردان مقام دوم را در اولین نمایشگاه ملی نوآوری و ساینس به دست آورد

وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان (MCIT) نخستین نمایشگاه ملی نوآوری و ساینس را به تاریخ ۲۹ دسمبر سال ۲۰۱۹ برگزار کرد که در این نمایشگاه بیش از ۵۰ پروژه توسط پوهنتون های مختلف از سراسر افغانس...

اشتراک محصلان پوهنتون کاردان در محفل گرامیداشت از شانزدهمین سالگرد قانون اساسی افغانستان

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سمینار یک روزه را پیرامون گرامیداشت از قانون اساسی افغانستان به تاریخ 7 جنوری سال 2020 برگزار نمود.

هدف از این برنامه آشنایی اشتراک کننده گان با قانون اس...

برنامه های آینده | نمایش تمامی برنامه هانمایشگاه کاریابی

    Nov 13 2019

    سالون کنفرانس های شعبه تایمنی

برنامه رهبران نوظهور

    Oct 24 2019

    شعبه ماستری پوهنتون کاردان، صنف 301

تقدیر از محصلان برتر

    Oct 24 2019

    سالون کنفرانس های شعبه تایمنی

در رسانه ها | نمایش تمامیDec 19, 2019

گزارش صدای امریکا از جریان نمایشگاه عکاسی و نقاشی توسط محصلان دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنتون کاردان