برنامه های ليسانس

پوهنتون کاردان یک محیط پویا را برای کسب معتبر ترین مدارج تحصیلات عالی ایجاد کرده است و با فراهم سازی زمینه رشد مهارت ها و ظرفیت محصلان، امکان پیشرفت آنان را به عنوان متخصصین و هم رهبران آینده این کشور فراهم می نماید. با پیوستن به پوهنتون کاردان، شما به یک محیط پویا و مکانی با فرصت های بی پایان ملحق خواهید شد. پوهنتون کاردان برنامه های لیسانس را در رشته های اقتصاد، اداره تجارت، کمپیوتر ساینس، حقوق، علوم سیاسی و روابط بین الملل، ژورنالیزم و ارتباطات عامه و انجنیری سیول ارائه می دهد. رشته های موجود، شرایط شمولیت و سایر معلومات مورد نیاز را در مورد برنامه های لیسانس را در بخش زیر مرور نمایید.