دیپارتمنت تحقیق و توسعه

برای ایجاد مشاغل تحقیقاتی، توانمند سازی و ارتقای ظرفیت ها به سطح بین المللی، حمایت از تقویت علم و دانش، ترویج ایده های جدید آمیخته با رویکردهای شناختی، خلاقانه و تأثیرات اجتماعی آموزش، تحقیق و نوآوری.

مجتمع تحقیقاتی مسوولیت حمایت و رهبری محققان افغان را به عهده دارد و در جهت توانمندسازی کاندیدان بخش تحقیق را جهت رسیدن به اهداف شان، ایجاد دانش نوین، انتشار اطلاعات جدید و سالم نگهداشتن مثلث دانش گام های مثمر بر می‌دارد.

بيشتر بخوانيد

ایجاد فرصت تحقیق، توانمند سازی و ارتقای ظرفیت ها به سطح بین المللی، حمایت و تقویت دانش مسلکی استادان و محصلان، ترویج ایده های جدید، خلاق و تأثیرات اجتماعی آموزش، تحقیق و نوآوری.

بيشتر بخوانيد

تمرکز اساسی دیپارتمنت تحقیق و توسعه پوهنتون کاردان روی ایجاد یک ژورنال ویژه با داشتن اعضای هیئت تحریر و تدوین مسلکی و ورزیده از کشورهای مختلف است تا بخش تحقیق و توسعه رونق پیدا کند

بیشتر بخوانید

تصاویر و ویدیوها

نمایش تصاویر و ویدیوها

برای درک بهتر این بخش، تمامی تصاویر و ویدیوها را مشاهده کنید.

نمایش تمامی