صفحه اصلی / مرکز موفقیت محصلان / خدمات کاریابی

خدمات کاریابی

دفتر کاریابی پوهنتون کاردان از طریق خدمات و برنامه های خاص با راه اندازی کارگاه های آموزشی و برنامه های انکشافی به محصلان و فارغ التحصیلان کمک می کند تا به اهداف شغلی شان دست یابند.

کاردان اینجاست تا برای رسیدن به موفقیت شخصی و کاری شما کمک تان کند.

کارمندان مجرب این بخش برای آن عده فارغانی که می خواهند عملا شامل کار شوند زمینه های آموزشی را درمورد اینکه چگونه پست های خالی را دریافت کنند و مطابق آن چگونه CV خود را تهیه و مصاحبه نمایند، آماده می سازند که این همکاری و آموزش ،‌ فارغان کاردان را کمک می کند تا بتوانند به زودترین فرصت اشغال وظیفه نمایند.

ما با ارایه خدمات زیرین به محصلان و فارغ التحصیلان خود متعهد می باشیم :

  • تامین ارتباط محصلان و فارغ التحصیلان از طریق راه اندازی برنامه های آموزشی و ایجاد فرصت های کاری
  • فراهم کردن فرصت به محصلان و فارغ التحصیلان برای اشتراک در برنامه های کاری و کارآموزی ، ظرفیت سازی و فعالیت های اجتماعی.
  • ارایه مشاوره های مرتبط به حرفه ، مهارت نوشتن ، ارایه سمینارها و راه اندازی برنامه ها برای آماده سازی محصلان برای رشد دوامدار کار.

لطفا با دفتر خدمات کاریابی کاردان تماس بگیرید تا از برنامه ها وفرصت های جدید آگاه شوید.

محمد امین حکیمی

مسول, خدمات کاریابی

careers@kardan.edu.af


دانلود برگه معلوماتیاخبار


هیئت عالی رتبه وزارت تحصیلات عالی از امکانات و سهولت های پوهنتون کاردان در بخش تکنالوژی معلوماتی بازدید نمود

هیئت عالی رتبه وزارت محترم تحصیلات عالی که شامل داکتر عمر خاوری مشاور امور اکادمیک وزارت تحصیلات عالی، شکریه جمال رییس تکنالوژی معلوماتی و شماری از اس...

از چهل بهترین زیر سن چهل 2019 پوهنتون کاردان تقدیر شدند

پوهنتون کاردان طی یک مراسم با شکوه از برنده گان برنامه رقابتی چهل بهترین زیر سن چهل 2019 تقدیر نمود. در این مراسم آقای روئین رحمانی، بنیانگذار و رییس ...

گردهمایی سالانه سفیران و انجمن های محصلان پوهنتون کاردان برگزار شد

گردهمایی سالانه انجمن های محصلان و سفیران پوهنځی های پوهنتون کاردان به تاریخ 9 عقرب 1398 با اشتراک محترم میرویس نهضت رییس اجرایی پوهنتون کاردان، اعضا ...