صفحه اصلی / مرکز موفقیت محصلان / خدمات کاریابی

خدمات کاریابی

دفتر کاریابی پوهنتون کاردان از طریق خدمات و برنامه های خاص با راه اندازی کارگاه های آموزشی و برنامه های انکشافی به محصلان و فارغ التحصیلان کمک می کند تا به اهداف شغلی شان دست یابند.

کاردان اینجاست تا برای رسیدن به موفقیت شخصی و کاری شما کمک تان کند.

کارمندان مجرب این بخش برای آن عده فارغانی که می خواهند عملا شامل کار شوند زمینه های آموزشی را درمورد اینکه چگونه پست های خالی را دریافت کنند و مطابق آن چگونه CV خود را تهیه و مصاحبه نمایند، آماده می سازند که این همکاری و آموزش ،‌ فارغان کاردان را کمک می کند تا بتوانند به زودترین فرصت اشغال وظیفه نمایند.

ما با ارایه خدمات زیرین به محصلان و فارغ التحصیلان خود متعهد می باشیم :

  • تامین ارتباط محصلان و فارغ التحصیلان از طریق راه اندازی برنامه های آموزشی و ایجاد فرصت های کاری
  • فراهم کردن فرصت به محصلان و فارغ التحصیلان برای اشتراک در برنامه های کاری و کارآموزی ، ظرفیت سازی و فعالیت های اجتماعی.
  • ارایه مشاوره های مرتبط به حرفه ، مهارت نوشتن ، ارایه سمینارها و راه اندازی برنامه ها برای آماده سازی محصلان برای رشد دوامدار کار.

لطفا با دفتر خدمات کاریابی کاردان تماس بگیرید تا از برنامه ها وفرصت های جدید آگاه شوید.

محمد امین حکیمی

مسول, خدمات کاریابی

careers@kardan.edu.af


دانلود برگه معلوماتیاخبار


برگزاری هفتمین دور جشن فراغت محصلان پوهنتون کاردان

پوهنتون کاردان به تاریخ 17 اسد سال 1398 خورشیدی، هفتمین دور جشن فراغت محصلان مقطع ماستری و لیسانس خویش را در قصر پغمان با حضور اعضای رهبری وزارت تحصیل...

برگزاری سیمینار آموزشی پیرامون مصاحبه موفق شغلی

دفتر خدمات کاریابی پوهنتون کاردان، سیمینار یک روزه آموزشی در باره مصاحبه موفق شغلی را دایر نمود.

در این ورکشاپ محصلان به صورت عملی در ب...

رییس پوهنتون کاردان: کسب مقام استاد برترجنوب آسیا؛ نشان دهنده حرکت کشور به سوی پیشرفت است

پوهنتون کاردان طی یک محفل با شکوه از گزینش محترم قیس محمدی کادر علمی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان به عنوان استاد برتر آسیای جنوبی تجلیل نمود. در این ...