صفحه اصلی / مرکز موفقیت محصلان / خدمات کاریابی

خدمات کاریابی

دفتر کاریابی پوهنتون کاردان از طریق خدمات و برنامه های خاص با راه اندازی کارگاه های آموزشی و برنامه های انکشافی به محصلان و فارغ التحصیلان کمک می کند تا به اهداف شغلی شان دست یابند.

کاردان اینجاست تا برای رسیدن به موفقیت شخصی و کاری شما کمک تان کند.

کارمندان مجرب این بخش برای آن عده فارغانی که می خواهند عملا شامل کار شوند زمینه های آموزشی را درمورد اینکه چگونه پست های خالی را دریافت کنند و مطابق آن چگونه CV خود را تهیه و مصاحبه نمایند، آماده می سازند که این همکاری و آموزش ،‌ فارغان کاردان را کمک می کند تا بتوانند به زودترین فرصت اشغال وظیفه نمایند.

ما با ارایه خدمات زیرین به محصلان و فارغ التحصیلان خود متعهد می باشیم :

  • تامین ارتباط محصلان و فارغ التحصیلان از طریق راه اندازی برنامه های آموزشی و ایجاد فرصت های کاری
  • فراهم کردن فرصت به محصلان و فارغ التحصیلان برای اشتراک در برنامه های کاری و کارآموزی ، ظرفیت سازی و فعالیت های اجتماعی.
  • ارایه مشاوره های مرتبط به حرفه ، مهارت نوشتن ، ارایه سمینارها و راه اندازی برنامه ها برای آماده سازی محصلان برای رشد دوامدار کار.

لطفا با دفتر خدمات کاریابی کاردان تماس بگیرید تا از برنامه ها وفرصت های جدید آگاه شوید.

محمد امین حکیمی

مسول, خدمات کاریابی

careers@kardan.edu.af


دانلود برگه معلوماتیاخبار


رییس پوهنتون کاردان: کسب مقام استاد برترجنوب آسیا؛ نشان دهنده حرکت کشور به سوی پیشرفت است

پوهنتون کاردان طی یک محفل با شکوه از گزینش محترم قیس محمدی کادر علمی پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان به عنوان استاد برتر آسیای جنوبی تجلیل نمود. در این ...

پوهنتون کاردان سند اعتبار ملی را از وزارت تحصیلات عالی کسب کرد

پوهنتون کاردان همراه با 5 پوهنتون دیگر سند اعتبار ملی خویش را از سوی وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان دریافت نمودند، در محفلی که به همین من...

پوهنتون کاردان نمایشگاه کار و تحصیل را برگزار کرد

کاردان پوهنتونیست که همواره در تلاش بوده تا یک نسل تحصیل‌یافته، توانا و با انگیزه را به جامعه تحصیلی کشور، تقدیم نماید. این تلاش‌ها بارها به ثمر رسیده...