توسعه پایدار

پوهنتون کاردان دستیابی به اهداف توسعه پایدار را برای جامعه کاردان و موفقیت‌های آینده این پوهنتون یک امر لازمی پنداشته و برای تحقق آن متهعد است. پایداری یک اولویت استراتیژیک پوهنتون کاردان است که در همه کارهای این نهاد منعکس می‌شود، از آموزش محصلان ما در مورد اصول پایداری تا انجام تحقیقات پیشرفته و اطمینان از این که فعالین پوهنتون کاردان به روشی پایدار و دوستانه برای آینده بهتر ایفای وظیفه می‌کنند. ما با شرکای ملی و بین المللی خویش در بخش پایداری کار می‌کنیم تا پایداری را در بخش علمی، تحقیقی و فعالیت های خود ادغام کنیم و در عین حال، آگاهی عمومی را در مورد اهمیت پایداری در ابتکارات مشارکت عمومی افزایش دهیم. ما افتخار می‌کنیم که اولین نهاد تحصیلی در افغانستان هستیم که برای حمایت از اهداف توسعه پایدار در افغانستان، در رده بندی پوهنتون های تأثیرگذار از سوی نهاد تایمز قرار گرفتیم. برای دستیابی به آینده پایدارتر برای نسل‌‌های فعلی و آینده خود با هم کار می‌کنیم و در این راه ما را همراهی کنید.

پوهنتون کاردان خرسند است که گزارش تأثیرگذاری سال‌های 2014 تا 2018 خویش را که مروری بر فعالیت‌ها و دستاوردهای این پوهنتون در چهار حوزه: اقتصاد، جامعه، فرهنگ و محیط زیست می‌باشد، ارائه می‌دهد.

بيشتر بخوانيد

معلومات در مورد عضویت و همکاری های بین المللی ما را دریافت کنید.

بيشتر بخوانيد

تحقیقات مرتبط به توسعه پایدار را جستجو کنید.

بيشتر بخوانيد

انجمن سفیران جوان برای اهداف توسعه پایدار فرصت‌های خارق العاده‌ای را برای محصلان پوهنتون کاردان فراهم می‌کند.

بيشتر بخوانيد

اطلاعات دقیق در مورد بورسیه‌های تحصیلی و کمک‌های مالی پوهنتون کاردان.

بيشتر بخوانيد

سمپوزیم‌ها، منابع علمی و برنامه‌ها را در اینجا جستجو کنید.

بيشتر بخوانيد