پیشینه

صفحه اصلی / پیشینه
 • 2019

  پوهنتون کاردان همراه با پنج پوهنتون دیگر در کشور، سند اعتبار دهی ملی را از وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان کسب نمود. اعتبار دهی ملی روندی است که پوهنتون ها را در عرصه برتری در ارایه خدمات، دیدگاه و ماموریت ارزیابی می نماید. همچنان، آقای قیس محمدی، آمر دیپارتمنت اقتصاد پوهنتون کاردان عنوان استاد برتر جنوب آسیا را از سوی نهاد ACBSP کسب کرد

 • 2015

  پوهنتون کاردان با برگزار کردن یک کنفرانس بزرگ مشورتی، میزبان دانشمندان، رهبری پوهنتون، نمایندگان شاگردان و فاکولته بود که هدف این کنفرانس مشوره در مورد بهترسازی و به‌روزکردنِ نصاب تحصیلی پوهنتون بود.

 • 2014

  پوهنتون کاردان مصمم به ایجاد برنامه‌ها به سطح ماستری در تجارت و روابط بین‌الملل شد. ثبت نام شاگردان به ۵۰۰۰ رسید. در چارچوب هدف استراتیژیک خود، پوهنتون کاردان مرکز توسعه‌ی فاکولته‌ها را هم ایجاد کرد.

 • 2013

  پوهنتون کاردان برای بار دوم به حیث گرداننده‌ی پوهنتون‌های خصوصی در افغانستان، برگزیده شد. این پوهنتون به عنوان یکی از پوهنتون‌های خصوصی برجسته در عرصه‌ی تحصیلات عالی، مقام آورد و پس از ارزیابی وزارت تحصیلات کشور، به صورت رسمی به عنوان یک «پوهنتون خصوصی» شناخته شد.

 • 2012

  پوهنتون کاردان ابتکار نخستین مجتمع پوهنتون‌های خصوصی در افغانستان را به دوش گرفت و آن را رهبری کرد. به دنبال آن، این پوهنتون به عنوان گرداننده‌ی چهل عضو انستیتیوت‌های خصوصی ملی گزیده شد.

 • 2011

  پوهنتون کاردان با به دست آوردن عضویت مجمع اعتباردهی بین‌المللی (IACBE) در رشته‌ی اداره و تجارت، به اعتبار خود افزود و به این ترتیب به نخستین پوهنتون خصوصی در افغانستان مبدل شد که به چنین افتخار رسیده است. درین زمان، ثبت نام شاگردان هم به پیمانه‌ی ۶ رسید.

 • 2009

  برنامهٔ لیسانس در حقوق و علوم سیاسی به فعالیت آغاز کرد. پوهنتون کاردان فراغت نخستین دور محصلان از اداره‌ٔ تجارت را جشن گرفت. مکتب عالی کاردان در سطح آموزش ابتدایی و ثانوی نیز شروع به کار کرد.

 • 2006

  کاردان با مبدل شدن به اولین موسسه‌ی تحصیلات عالی خصوصی که به شکل رسمی در وزارت تحصیلات عالی افغانستان ثبت شد، تاریخ را رقم زد. برنامه‌ٔ لیسانس اداره‌ٔ تجارت با بیش از ۱۳۰ شاگرد که در مرحله‌ٔ اول ثبت نام کردند، نیز در همین سال شروع به کار کرد.

 • 2004

  کاردان، برنامه‌های اکادمیک خود را به سطح دیپلوم ارتقا داد. درین زمان، تعداد شاگردان ۶۰۰ تن بود که ۲۰ درصد آن را بانوان تشکیل می‌داد.

 • 2002

  انستیتیوت کاردان با ۱۲ شاگرد در یک مکان کرایی در مکروریان کابل تاسیس شد. هدف اساسی آن، تهیه کردن پروگرام‌های کوتاه‌مدت در حد سرتیفیکت بود.