صفحه اصلی / مرکز موفقیت محصلان / کتابخانه کاردان

کتابخانه کاردان

کتابخانه‌های پوهنتون کاردان برای محصلان و فارغان این پوهنتون کتاب‌های فزیکی و الکترونیکی غنی، ژورنال‌های علمی معتبر جهان، رساله‌های علمی و سایر منابع مورد نیاز آموزشی را فراهم می‌کند. علاوه بر آن فضای کاملا آرام جهت مطالعه و اتاق‌های کار انفرادی و بحث‌های گروپی نیز در کنار آن درنظر گرفته شده است. محصلان می‌توانند از کمپیوتر لب‌های مجهز و خدمات کتابخانه دیجیتلی ایبسکوهاست نیز مستفید گردند.

کتابخانه های پوهنتون کاردان محصلان را از طریق خدمات دیجیتالی ایبسکو به مجموعه‌ی غنی از کتاب‌های علمی و ژورنال های تحقیقی وصل می‌کند. این گام در راستای تعهد پوهنتون کاردان مبنی بر فراهم کردن خدمات آموزشی الکترونیکی صورت گرفته است.

پوهنتون کاردان نظر به تفاهمی که با مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون کابل (ACKU) دارد، برای محصلان و کارمندان پوهنتون خود زمینه دسترسی به آرشیف ACKU را فراهم کرده و برای شان زمینه دستیابی به کتاب‌ها و موارد مورد ضرورت آموزشی شان را فراهم می‌کند.

مرکز معلومات افغانستان در پوهنتون کابل، منابع غنی و مجموعه‌های کاملی از کتاب‌ها، ژورنال‌های تحقیقی و رساله‌های علمی تاریخی، سیاسی، اجتماعی، ادبی و اقتصادی در مورد افغانستان را دارا می‌باشد. این مجموعه‌ها به بیش از صدهزار منبع علمی می‌رسند.

نقش کتابخانه

  • فراهم سازی محیط مناسب برای مطالعات انفرادی و گروهی؛
  • فراهم سازی زمینه دسترسی به کتاب‌ها، مجموعه‌های علمی و منابع معتیر که برابر با نیازهای تمامی دیپارتمنت‌ها باشد؛
  • حصول اطمینان از اینکه تمامی کتاب‌های مورد نیاز از لحاظ فارمت و موقعیت قابل دسترس اند؛
  • امانت دادن کتاب‌ها برای یک دوره معینه.

اوقات فعالیت کتابخانه‌

کتابخانه در جریان ساعات ذیل باز می‌باشند

8:00 صبح الی 8:00 شب (از شنبه الی پنج‌شنبه)

کتالوگ ACKU

کاتالوگ مرکز افغانستان در پوهنتون کابل (ACKU)

برای دسترسی به کتالوگ ACKU به آدرس http://acku.edu.af مراجعه کنید.

دیتابیس ایبسکوهاست

دیتابیس ایبسکوهاست یکی از معتبرترین سیستم‌های دسترسی آنلاین به کتاب‌ها و ژورنال‌های علمی است که در سراسر جهان هزارها نهاد علمی از آن استفاده می‌نمایند. برای ورود به سیستم ایبسکوهاست به آدرس https://www.ebscohost.com/ مراجعه کنید.