انواع بورس های تحصیلی

پوهنتون کاردان تعداد زیاد بورسیه ها و کمک هزینه های تحصیلی را برای محصلان نیازمند در کشورعرضه می دارد. برای ارزشدهی و به رسمیت شناختن برتری علمی و شایسته محوری، پوهنتون کاردان روند ارایه بورسیه های ورودی تحصیلی، بورسیه های تداوم تحصیل و طیف گسترده ای از سایر بورسیه ها و کمک هزینه های تحصیلی را آغاز نموده است .

هدف از بورسیه ها و کمک هزینه های تحصیلی، حمایت مالی از بهترین و درخشان ترین استعداد ها درمیان محصلان است که دارای برتری علمی،‌ قوت رهبری و مهارت های هنری می باشند. همچنان پوهنتون کاردان به این باور است که هیج محصلی نباید صرفاً به دلایل مالی از ادامه تحصیلات عالی عقب بماند.

بورس های تحصیلی شایسته محور

پوهنتون کاردان بورسیه ها وکمک هزینه های تحصیلی را مبتنی بر شایستگی برای آنعده محصلان برنامه های لیسانس و ماستری که در جدول رده بندی علمی و انضباطی بسیار عالی هستند ارایه می نماید.

بورسیه ها هرسال در آغاز دوره های تحصیلی یعنی بهار و پاییز عرضه می گردد و هرمرتبه تنها به مدت یک سمسترمدار اعتبار است ، اما با درنظرداشت شرایط محصل قابل تمدید می باشد.

محصلانی که معیارهای زیرین را دارا باشند واجد شرایط برای بورسیه های تحصیلی شناخته می شوند:

 • داوطلبان باید حداقل 75٪ در سمستر گذشته حاضری داشته باشند.
 • داوطلبان حداقل معادل 4.00 در سمستر گذشته به دست اورده باشند و حداقل معادل تجمعی شان 3.8 باشد
 • داوطلبان با مشارکت فعال در فعالیت های اجتماعی ترجیح داده می شوند.

بورس های تحصیلی و کمک های مالی ورزشی

ورزش نقش مهمی در بهزیستی ذهنی و جسمی محصلان ایفا می کند. جدا از دستاوردهای علمی، پوهنتون فعالیت های ورزشی را تحسین می‌نماید و بورس های تحصیلی و کمک‌های مالی زیادی را برای این فعالیت های خارج از نصاب اختصاص داده است. آن دسته از محصلان که در فعالیت های ورزشی باشگاه ها نقش فعالی داشته و دستاوردهای اساسی دارند، ‌می‌توانند برای دریافت این بورسیه تحصیلی درخواست کنند.

معیارهای واجد شرایط بودن:

 • داشتن حداقل 75٪ حاضری در سمستر گذشته
 • داشتن حداقل معادل 4 GPAدر سمستر گذشته
 • داشتن عضویت فعال در باشگاه محصلان پوهنتون کاردان
 • داشتن مشارکت در فعالیت‌ها و برنامه پوهنتون

بورسیه ها برای فعالیت های شامل نصاب درسی و خارج نصاب

فعالیت های شامل نصاب درسی طوری که از نام آن پیداست برنامه های استند که دربرگیرنده موضوعات مرتبط به نصاب درسی می باشند. با این حال، فعالیت های خارج نصاب، بخشی از برنامه درسی نمی باشند مانند ورزش، عضویت در باشگاه ها، عضویت درانجمن های فرهنگی، کار در گروپ های هنری و غیره

به محصلانی که سهمگیری عالی در فعالیت های درسی یا خارج نصاب درسی یا در هردو دارند یا درخشش خوبی در فعالیت های صنفی و پوهنځی و پوهنتون دارند،‌ برای اعطای بورسیه ها و کمک هزینه های تحصیلی ارجحیت داده می شود. ماهیت این بورسیه ها و کمک هزینه های تحصیلی، با گذشت زمان می تواند تغییرکند.

معیارهای واجد شرایط بودن:

 • داشتن حداقل 75٪ حاضری در سمستر گذشته
 • داشتن حداقل معادل 4 GPAدر سمستر گذشته
 • داشتن عضویت فعال در باشگاه محصلان پوهنتون کاردان
 • داشتن مشارکت در فعالیت‌ها و برنامه پوهنتون

بورس های برابری پوهنتون کاردان

بورسیه تحصیلی برابری پوهنتون کاردان به منظور فراهم سازی زمینه تحصیلات عالی برای محصلان جوامع تنگدست و محروم در نظر گرفته شدن است. این بورسیه تحصیلی نشانگر تعهد پوهنتون کاردان در جامعه تحصیلی است که محصلان از هر طبقه جامعه می‌تواند در این پوهنتون درس بخوانند.

معیارهای واجد شرایط بودن برای محصلان جدید:

 • داشتن استعداد عالی
 • بودن از طبقه محروم جامعه

طرح کمک های مالی اختصاصی رئیس پوهنتون کاردان

طرح کمک های مالی اختصاصی از سوی رئیس پوهنتون کاردان به منظور کاهش اثرات ناگوار اجتماعی و اقتصادی ویروس کرونا درنظرگرفته شده است. تاکید رئیس پوهنتون کاردان محترم روئین رحمانی براین است که مشکلات اقتصادی نباید مانع ادامه تحصیل گردد واین طرح نیزبرای دستیابی به هدف یاد شده ترتیب شده است. آنعده محصلان که از اقشار آسیب پذیرجامعه بوده و یا بنابر دلایل چون بیکاری و یا سطح پائین درآمد با مشکلات مالی مواجه اند، میتوانند درخواستی های خویش را به برنامه کمک های مالی اختصاصی رئیس پوهنتون کاردان الی تاریخ ۱۲ اپریل ۲۰۲۰ با استفاده از اکونت های خویش از طریق سیستم مدیریت آموزشی (LMS) ارایه کنند.

برای دریافت کمک های مالی، محصلان باید در برنامه لیسانس حداقل ۱۵ کریدت و در برنامه ماستری ۱۰ کریدت را تکمیل نموده و نباید دارای تخطی دسپلینی باشند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد بورسیه ها کمک های مالی پوهنتون کاردان، لطفا به وب سایت ما مراجعه کنید.