انواع بورس های تحصیلی

صفحه اصلی / مرکز موفقیت محصلان / بورسیه ها و کمک های مالی / انواع بورس های تحصیلی

بورس های تحصیلی شایسته محور

پوهنتون کاردان تعداد زیاد بورسیه ها و کمک هزینه های تحصیلی را برای محصلان نیازمند در کشورعرضه می دارد . برای ارزشدهی و به رسمیت شناختن برتری علمی و شایسته محوری ، پوهنتون کاردان روند ارایه بورسیه های ورودی تحصیلی، بورسیه های تداوم تحصیل و طیف گسترده ای از سایر بورسیه ها و کمک هزینه های تحصیلی را آغاز نموده است .

بورسیه های تحصیلی به آن عده محصلانی تعلق می گیرد که از خود برتری علمی و درسی نشان داده ، در محیط خود فعال استند یا ویژه گی های رهبری در محل کار خود دارند ویا علاوه بر رسیده گی به امور درسی شان فعالیت های موفق خارج از نصاب از خود تبارز داده اند.

پوهنتون کاردان بورسیه ها وکمک هزینه های تحصیلی را برای محصلانی درنظر گرفته است که به صورت متداوم ازخود برتری علمی نشان داده و موارد نظم و دسپلین را درپوهنتون و محیط کاری خود نیزمراعات نموده اند.

هدف از بورسیه ها و کمک هزینه های تحصیلی ، حمایت مالی از بهترین و درخشان ترین استعداد ها درمیان محصلان است که دارای برتری علمی ،‌ قوت رهبری و مهارت های هنری می باشند.

بورس های تحصیلی مداوم

پوهنتون کاردان بورسیه ها وکمک هزینه های تحصیلی را مبتنی بر شایستگی برای آنعده محصلان برنامه های لیسانس و ماستری که در جدول رده بندی علمی و انضباطی بسیار عالی هستند ارایه می نماید.

بورسیه ها هرسال در آغاز دوره های تحصیلی یعنی بهار و پاییز عرضه می گردد و هرمرتبه تنها به مدت یک سمسترمدار اعتبار است ، اما با درنظرداشت شرایط محصل قابل تمدید می باشد.

محصلانی که معیارهای زیرین را دارا باشند واجد شرایط برای بورسیه های تحصیلی شناخته می شوند:

  • داوطلبان باید فرم بورسیه های تحصیلی مداوم پوهنتون کاردان را تکمیل نمایند.
  • داوطلبان باید حداقل 75٪ در سمستر گذشته حاضری داشته باشند.
  • داوطلبان حداقل معادل 4.00 در سمستر گذشته به دست اورده باشند و حداقل معادل تجمعی شان 3.8 باشد
  • داوطلب باید برای مصاحبه حضور پیدا کند
  • داوطلبان با مشارکت فعال در فعالیت های اجتماعی ترجیح داده می شوند.

علاوه بر کمک هزینه های بالا، پوهنتون کاردان طیف گسترده ای از کمک هزینه های تحصیلی ذیل را نیز ارائه مینماید:

بورسیه ها برای فعالیت های شامل نصاب درسی و خارج نصاب

فعالیت های شامل نصاب درسی طوری که از نام آن پیداست برنامه های استند که دربرگیرنده موضوعات مرتبط به نصاب درسی می باشند. به طور مثال : مناظره ، روزنامه و کتاب سال فعالیت های شامل نصاب درسی می باشند. برای فعالیت های شامل نصاب شرکت محصل در صنف الزامیست.

با این حال، فعالیت های خارج نصاب ، بخشی از برنامه درسی نمی باشند مانند ورزش ، عضویت در باشگاه ها، عضویت درانجمن های فرهنگی ، کار در گروپ های هنری و غیره

به محصلانی که سهمگیری عالی در فعالیت های درسی یا خارج نصاب درسی یا در هردو دارند یا درخشش خوبی در فعالیت های صنفی و پوهنځی و پوهنتون دارند ،‌ برا ی اعطای بورسیه ها و کمک هزینه های تحصیلی ارجحیت داده می شود. ماهیت این بورسیه ها و کمک هزینه های تحصیلی ، با گذشت زمان می تواند تغییرکند.

فرآیند اعطای بورسیه های تحصیلی

محصلانی که د رجستجوی دریافت کمک هزینه های تحصیلی اند باید پروسیجر بورسیه های تحصیلی پوهنتون کاردان را که ذیلا تذکر یافته،‌ دنبال کنند.

  • ارزیابی تمام اسناد و مدارک توسط کمیته بورسیه ها و کمک های تحصیلی .
  • تماس کمیته با داوطلب های واجد شرایط برای مصاحبه.
  • اعلان کمیته برای تصمیم از اعطای بورس تحصیلی به داوطلب ها

آگاهی های مربوط به اعطای بورسیه های تحصیلی از طریق وب سایت پوهنتون کاردان ، رسانه های اجتماعی و دفتر بورسیه ها و کمک هزینه های تحصیلی به اطلاع محصلان با استعداد و نیازمند رسانده می شود.