سهم‌گیری محصلان و برگزاری برنامه‌ها

هدف اساسی دفتر سهم‌گیری محصلان و برنامه‌ها، توانمندساختن محصلان و بلندبردن ظرفیت شان برای موثریت بیشتر است که از دریچۀ مشوره، رهبریت و همکاری با محصلان به این هدف رسیدگی می‌شود. با پشتیبانی از سهم‌گیری محصلان بیرون از ساحۀ درسی، ما سمینارها، برنامه‌ها و کنفرانس‌هایی را برگزار و مدیریت می‌کنیم که به محصلان و فارغان، تجربۀ پرمعنای علمی که متضمن رشد علمی، اجتماعی و شخصی شان است، فراهم می‌کند.

اطلاعات دقیق در مورد انجمن‌های محصلان پوهنتون کاردان

بیشتر بخوانید

تصاویر و ویدیوها

نمایش تصاویر و ویدیوها

برای درک بهتر این بخش، تمامی تصاویر و ویدیوها را مشاهده کنید.

نمایش تمامی

هفته استقبال از محصلان جدید الشمول پوهنتون کاردان اخبار

هفته استقبال از محصلان جدید الشمول پوهنتون کاردان


پوهنتون کاردان هفته استقبال کاردانیان را از تاریخ 22 الی 27 سنبله 1399 جهت استقبال از محصلان جدید الشمول برگزار نمود. هدف از برگزاری هفته استقبال از کاردانیان آشنایی محصلان با رهبری پوهنتون، م

بيشتر بخوانيد
اشتراک رییس عمومی پوهنتون کاردان در نشست آنلاین دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد اقدامات توسعه پایدار و حمایت سکتور تحصیلی اخبار

اشتراک رییس عمومی پوهنتون کاردان در نشست آنلاین دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد اقدامات توسعه پایدار و حمایت سکتور تحصیلی


آقای رویین رحمانی رییس عمومی پوهنتون کاردان در یک نشست مجازی که محور بحث آن «فراخوان دبیرکل سازمان ملل متحد برای یک دهه اقدام در مورد توسعه پایدار و حمایت سکتور خصوصی» با استفاده از نرم افزار ز

بيشتر بخوانيد
فراخوان مقاله نویسی: چشم انداز اهداف توسعه پایدار در افغانستان اخبار

فراخوان مقاله نویسی: چشم انداز اهداف توسعه پایدار در افغانستان


دیپارتمنت تحقیق و توسعه پوهنتون کاردان به عنوان بخشی از مأموریت خویش و پیوند دادن دانش اکادمیک با دنیای واقعی، فراخوان مقاله نویسی را تحت عنوان "چشم انداز اهداف توسعه پایدار در افغانستان" اعلام

بيشتر بخوانيد
مسائل و چالش های شهرنشینی سریع: نماینده پوهنتون کاردان در کارگاه آموزشی بین المللی شهرهای پایدار شرکت نمود اخبار

مسائل و چالش های شهرنشینی سریع: نماینده پوهنتون کاردان در کارگاه آموزشی بین المللی شهرهای پایدار شرکت نمود


آقای امجد خان، آمر دیپارتمنت کمپیوتر ساینس پوهنتون کاردان در «کارگاه بین المللی شهرهای پایدار: مسائل و چالش‌های شهرسازی سریع» که به تاریخ 8 و 9 دلو 1398 در دبیرخانه کومستیک COMSTECH مستقر در اس

بيشتر بخوانيد

تماس

اجمل نبی زاده

مسول، سهم‌گیری محصلان و برگزاری برنامه‌ها

ایمیل:  events@kardan.edu.af