خدمات ما

کاردان اینجاست تا برای رسیدن به موفقیت شخصی و کاری شما کمک تان کند.

برنامۀ کاری-تحصیلی

هدف برنامۀ کاری-تحصیلی این است که به شاگردان، افزون بر دانش شخصی و اداری، توانایی‌ها و مهارت‌های علمی نیز مهیا گردد. این برنامه فرصت کار نیمه‌روز را در محوطۀ پوهنتون کاردان برای شاگردانی که مشکلات مالی در پرداخت فیس شان را دارند، فراهم می‌کند. شاگردان واجدشرایط باید در مدت یک هفته، از ۲۴ الی ۳۶ ساعت در اداره به صفت کارآموز اداری یا کارآموز علمی، ایفای وظیفه نمایند.

چگونه ثبت نام کنیم؟

شاگردان باید درست آگاه باشند که شرایط این برنامه را تکمیل می‌توانند. لطفن فورم درخواستی برنامۀ کاری-تحصیلی را دانلود و به دفتر خدمات کاریابی تسلیم کنید.

کارآموزی / فرصت های شغلی

کارآموزی قطعا مزایای مهمی را شامل می شود، از جمله فرصت های یادگیری برای مطالعات علمی و اهداف شغلی و کسب تجربه با ارزش قبل از فارغ التحصیلی که یک عنصر کلیدی برای هر سازمان است. کارآموزی در نهایت راه را برای محصلان بدون تجربه قبلی، برای ورود به محل کار باز مینماید. اینجا جایی است که محصلان در رشته‌ٰء‌ حرفه ای خود شروع به کار می کنند.

فواید

علاوه به در بر گرفتن یک کارفرمای بالقوه و خوب، CV کارآموزی مزایای دیگری نیز دارد که عبارتند از:

  • اولین تجربه که شما دنبال آن هستید
  • شما ممکن است کارفرمای آینده خود را پیدا کنید
  • تقویت دانش و مهارت شما
  • تقویت CV شما
  • گسترش شبکه روابط و ارتباطات حرفه ای شما
  • میتواند یک تجربه برای طول عمل شما باشد

نحوه درخواست

محصلان دارای GPA مجموعی ۲.۰ و یا بالاتر و با داشتن ۶۰ در صد حاضری می توانند برای کارآموزی درخواست دهند. لطفا درخواست برنامه کارآموزی را از اینجا دانلود کنید و آن را به اداره خدمات کاریابی ارسال کنید.