معیارها برای واجدشرایط بودن

صفحه اصلی / مرکز موفقیت محصلان / بورسیه ها و کمک های مالی / معیارها برای واجدشرایط بودن

معیارهای واجدان شرایط کمک های مالی

محصلان برحال پوهنتون کاردان و محصلان متوقع که بتوانند شرایط پذیرش برای برنامه‌های لیسانس و فوق لیسانس را تکمیل کنند، می‌توانند از همکاری‌های مالی پوهنتون کاردان بهره‌مند شوند. در آغاز هر سمستر یا سال تحصیلی، محصلان باید برای به دست آوردن همکاری مالی، با تسلیم نمودن فورم درخواستی به دفتر کمک‌های مالی پوهنتون، درخواست بدهند. همکاری مالی ممکن است گاهی کم و گاهی زیاد شود و این بستگی به شرایطی چون تغییر در وضعیت مالی محصلان دارد و این نوسان‌ها سالانه یا سمستروار خواهد بود.

معیار واجدشرایط بودن برای بورسیۀ لیاقت‌محور

محصلانی که معیارهای زیر را تکمیل کنند، می‌توانند ازین بورسیه ها مستفید شوند:

 • محصل باید فورم بورسیۀ پوهنتون کاردان را تکمیل کند.
 • ۹۸ فیصد نمرات در سمستر قبلی، برای محصل لیسانس.
 • ۹۵ فیصد نمرات در سمستر قبلی، برای محصل فوق لیسانس
 • حداقل ۷۵ فیصد حاضری در سمستر قبلی.
 • داشتن GPA ۴.۰ در سمستر قبلی و حداقل ۳.۸ در کل (CGPA)
 • به محصلانی که در فعالیت‌های اجتماعی بیشتر سهم می‌گیرند، اولویت داده خواهد شد.

معیار پذیریش برای کمک های مالی

برای محصلان تازه ‌وارد:

 • محصل باید به برنامه‌های لسانس و فوق لیسانس علاقمند باشد.
 • خانه‌پری فورم درخواستی
 • تصدیق از وکیل گذر یا متنفذ محل
 • حاضر شدن به مصاحبه
 • محصل باید تمام سندهای لازم را برای تکمیل کردن معیارها و شرایط ثبت نام، در دست داشته باشند.

برای محصلان برحال :

 • محصل مکلف در صنف مشخصی در هر سمستر با درنظرداشت ضرب‌العجل‌هایی که توسط دفتر معاون علمی پوهنتون کاردان تعیین می‌شود، ثبت نام نماید.
 • محصل باید حداقل ۱۵ کریدیت برای سمستر راجستر نماید.
 • محصلی به خاطر تحویلی دیرتر فیس در دوره‌ای که او خواستار کمک مالی است، جریمه نشده باشد.
 • محصل باید ثابت کند که از رشد علمی قابل قبولی برخوردار است و توانسته باشد حداقل ۲.۰ درجهٔ GPA یا بالاتر از آن کسب نماید.
 • اوسط حاضری ۷۵ فیصد.
 • محصل از تخفیف دیگری بهره‌مند نباشد و نه هم توسط شرکای کاری پوهنتون کاردان تمویل شود.
 • محصل محکوم به تخطی یا هرگونه بدرفتاری با استاد، کارمند پوهنتون یا هر عضو رهبری پوهنتون نشده باشد..