کار را به کاردان بسپارید

دفتر خدمات کاریابی پوهنتون کاردان درنظر دارد تا در همکاری با نهادهای ملی و بین المللی به ویژه از طریق کمپاینی کار را به کاردان بسپارید، زمینه کار را برای جوانان مستعد و توانمند از جمع محصلان و فارغان پوهنتون کاردان در نهادهای ملی و بین المللی، فراهم سازد. ما درنظر داریم تا ظرف سه ماه آینده نزدیک به ١٥٠ محصل و فارغ پوهنتون کاردان را شامل کار در نهادهای ملی و بین المللی بسازیم.

ما از همه‌ی همکاران ملی و بین‌المللی ما که در جریان سال‌های گذشته زمینه کار را برای محصلان و فارغان ما فراهم ساخته اند، صمیمانه سپاسگزاری می‌نماییم و در این راستا همکاری‌های بیشتر شان را خواهانیم.

دفتر خدمات کاریابی پوهنتون کاردان درنظر دارد تا در همکاری با نهادهای ملی و بین المللی به ویژه از طریق کمپاینی کار را به کاردان بسپارید، زمینه کار را برای جوانان مستعد و توانمند از جمع محصلان و فارغان پوهنتون کاردان در نهادهای ملی و بین المللی، فراهم سازد.

بیشتر بخوانید

دست آوردها و فعالیت‌های اخیر دفتر خدمات کاریابی

  • برگزاری نمایشگاه کاریابی برای هزاران جوان
  • برگزاری نخستین نمایشگاه آنلاین کاریابی
  • فراهم سازی فرصت‌های کاری و کارآموزی برای بیش از ٢٠٠ محصل و فارغ
  • برگزاری برنامه‌های آموزشی کاریابی برای بیش از ٢٠٠٠ محصل و فارغ

همکاری‌های دفتر خدمات کاریابی با نهادهای همکار

  • آماده‌سازی محصلان و فارغان برای ترتیب سی‌وی و درخواست کار
  • آماده‌سازی محصلان و فارغان برای انترویو
  • شارت لیستینگ
  • در صورت امکان، انترویو در داخل و یا خارج از نهاد همکار
  • آموزش‌دهی متقاضیان در مورد خدمات و نحوه کارکرد نهاد همکار
  • حمایت همه‌جانبه در جریان روند استخدام

تصاویر و ویدیوها

نمایش تصاویر و ویدیوها

برای درک بهتر این بخش، تمامی تصاویر و ویدیوها را مشاهده کنید.

نمایش تمامی

تماس

محمد امین حکیمی

مسول, خدمات کاریابی

ایمیل:  careers@kardan.edu.af