سمینار آموزشی پیرامون مهارت‌های جست‌وجو کار و اشتغال برای محصلان پوهنتون کاردان برگزار شد

دفتر مرکز موفقیت محصلان پوهنتون کاردان به روز یکشنبه ۳، میزان سال ۱۴۰۱ جهت رشد مهارت‌های جستجوی کار و اشتغال محصلان خویش سمینار آموزشی را در شعبه پروان دوم برگزار کرد.

این برنامه به صورت جداگانه برای محصلان ذکور و اناث با هدف تقویت مهارت‌های محصلان در جست‌وجو و حفظ شغل انجام شد.

نازیش عصامی یک تن از محصلان رشته کمپیوتر ساینس سمستر پنج پوهنتون کاردان گفت: « برنامه‌های که از سوی دفتر مرکز موفقیت‌ محصلان برگزار می‌شود خیلی مفید است ما در این سمینار آموختیم که چگونه به وظیفه دلخوا خود دست پیدا کنیم و کدام مهارت‌ها را در زمان مصاحبه کاری به استفاده کنیم».

وی هم‌چنان افزود « راه اندازی چنین برنامه‌ها خیلی خوب است چون‌که محصلان به این نوع آموزش‌ها در دوره تحصیلی نیاز دارد. زمانی‌که ما محصل هستیم از بیشتر موارد شغلی آگاه نمی‌باشیم و این سمینارها نه تنها در انتخاب شغل ما را کمک می‌کند؛ بلکه برای آماده ساختن در مصاحبه‌های کاری مهارت‌های ما را نیز تقویت می‌بخشد».  

پوهنتون کاردان برای بار سوم سمینار آموزشی را پیرامون مهارت‌های جست‌وجو کار و اشتغال برای محصلان خویش راه‌ اندازی کرده است و این نوع برنامه‌ها برای محصلان فرصت‌های کاری و کارآموزی را در نهادهای معتبر ملی و بین‌المللی نیز فراهم می‌سازد.

 هدف از این برنامه؛ آموزش و پرورش مهارت‌های بازار کار و آماده سازی محصلان مطابق با تقاضای بازار کار و کمک آن‌ها برای یادگیری مهارت های مطلوبی بوده که آن‌ها به یک کارمند بسیار حرفی مبدل شوند.  

در همین حال، با توجه به ماهیت استراتژی‌های کاریابی، این جلسه به گونه ای طراحی شده بود که به محصلان اجازه دهد تا یاد بگیرند که چگونه شغل دلخوا خود را پیدا نموده و معیارهای خاص شغلی و جست‌وجو درخواست شغل که نیز بخشی از این جلسه بود را بدانند.

در اخیر جلسه، در مورد تجربه شخصی محصلان در زمینه مهارت‌های اشتغال پذیری و کاریابی گفت‌وگوها و بحث هایی نیز صورت گرفت.