در مورد دیپارتمنت تحقیق و توسعه

نیاز به تحقیق و توسعه در پوهنتون کاردان

بهبود تحقیقات با کیفیت بالا یک نیاز ضروری برای داشتن جایگاه موفق در دنیای علمی است. اهداف دیپارتمنت تحقیق و توسعه پوهنتون کاردان عبارتند از:

ایجاد فرصت تحقیق، توانمند سازی و ارتقای ظرفیت ها به سطح بین المللی، حمایت و تقویت دانش مسلکی استادان و محصلان، ترویج ایده های جدید، خلاق و تأثیرات اجتماعی آموزش، تحقیق و نوآوری.

دیدگاه دیپارتمنت تحقیق و توسعه

برای ایجاد چارچوب مشخص در زمینه تحقیق پلان استراتژیک سال های 2015-2020 و راهنمایی همه‌ی جوانب تحقیق با تعریف آنچه پوهنتون کاردان برای دستیابی به رشد با کیفیت پایدار در حوزه های تحقیقاتی نیاز دارد.

ماموریت دیپارتمنت تحقیق و توسعه

ایجاد فرهنگ فراگیر تحقیقاتی در تمام برنامه های تحصیلی و دستیابی به موقعیت پیشرو در حوزه‌های که دارای اهمیت ملی هستند، با استفاده از موارد ذیل:

  • توسعه پایدار و استفاده موثر از زیر بناهای پوهنتون و منابع بشری
  • رشد مستمر و پشتیبانی از چارچوب‌ها با اجرای بهترین روش‌ها، کمال گرایی، خلاقیت، شفافیت و پایداری
  • ترویج و توسعه ابتکارات تحقیقاتی چند رشته‌ای برای ایجاد یک جامعه علمی کاملاً متحد و همکاری‌های قابل توجه جهت توسعه اجتماعی و اقتصادی فضای پوهنتون کاردان

تماس با ما

داکتر نصیرالله حق وانی
هماهنگ کننده دیپارتمنت تحقیق و توسعه
n.wani@kardan.edu.af