مجتمع تحقیقاتی

{تحول در تحقیق، تحول در افغانستان}

اهدف ایجاد

مجتمع تحقیقاتی مسوولیت حمایت و رهبری محققان افغان را به عهده دارد و در جهت توانمندسازی کاندیدان بخش تحقیق را جهت رسیدن به اهداف شان، ایجاد دانش نوین، انتشار اطلاعات جدید و سالم نگهداشتن مثلث دانش گام های مثمر بر می‌دارد.

در مورد مجتمع تحقیق

نقش مجتمع تحقيق، حمايت از تحقيقات پوهنتون، توسعه و تصحیح استراتیژی تحقيقاتی پوهنتون/افغانستان و ارائه راه حل های مناسب برای مشكلات كشور با مشاركت متخصصان تحقیقی در داخل كشور و ساير كشورها جهت رسیدگی به مشکلات به روشی واقع بینانه است.

تمرکز ما روی دو اصل مهم است:

• طراحی استراتیژی‌ها، سیاست ها و پروژه‌ها
• آموزش تحقیق

ما از توسعه و رشد استراتیژی‌ها بواسطه اجرا و تطبیبق پالیسی‌های مرتبط به تحقیق و تقویت صنعت و مشارکت های بین المللی حمایت و پشتیبانی می‌نماییم.

ما متعهد به ارائه برنامه های توسعه حرفه‌ای با کیفیت بالا جهت تقویت هرچه بیشتر تجارب اعضای مجتمع تحقیق و حمایت از محققان و نقش آنها در زمینه شناسایی چالش های موجود در جامعه و اطمینان از ایجاد راه حل های منطقی، قابل اعتماد و معتبر هستیم.

اهداف متمرکز

پوهنتون کاردان در حال رشد و تقویت توانایی تحقیقاتی خود برای ارائه تأثیرات قابل ملاحظه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی است.

پوهنتون کاردان به عنوان پوهنتون که در رده پوهنتون‌های تأثیرگذار قرار گرفته و این که اقتصاد جهان در حال تحول است، مسوولیت خود می‌داند تا تغییرات مثبتی را در تمامی سطوح جامعه به میان آورد. به همین منظور، پوهنتون کاردان یک محیط منسجم و حمایتی را برای «جامعه تحقیقاتی» در بخش تحقیقاتی پوهنتون کاردان ایجاد کرده است.

برخلاف ساختارهای تحقیقاتی مبتنی بر نظم سنتی، جامعه تحقیقی، محققان را از چند رشته تحت یک چتر از گوشه و کنار جهان متصل می‌کند. این باعث می‌شود که پوهنتون کاردان زمینه های تعالی و برتری را در عرصه تحقیق جهت نایل آمدن به چالش‌های مهم داخلی، منطقه ای، ملی و بین المللی و استفاده از فرصت‌های جدید به کار گیرد.

نقش مجتمع تحقیقاتی:

• تاکید روی تأثیرات تحقیق و نوآوری
• تسهیل در افزایش قابل توجه توانایی بخش تحقیق
• عمل نمودن منحیث بخش اساسی مشارکت‌های استراتژیک
• ایجاد فضای مثبت و انرژی زا برای آموزش تحقیقاتی تأثیرگذار
• افزایش زیربنای تحقیق و حمایت بواسطه ارایه خدمات و ایجاد فضای مثبت تحقیقاتی
• افزایش توانایی فکری محققان

نقاط قوت و شایستگی ما

ما با استفاده از نقات قوت و ظرفیت‌های اساسی در حال شکل گیری تحقیقات کاربردی و همکاری‌های صنعتی هستیم. در پوهنتون کاردان، ما در صدد دریافت راه‌ حل های مناسب برای آینده هستیم. جامعه تحقیقاتی ما با تعهد به نوآوری و نتایج عملی، متمرکز بر ایجاد تأثیر واقعی و تحول آفرین برای جامعه جهانی است.

الف) مراکز تحقیقاتی در سطح پوهنځی‌ها

مراکز تحقیقاتی در پوهنځی‌های که تحت نظر مستقیم دیپارتمنت تحقیق و توسعه کار کار می‌کنند، تأثیر ملی در زمینه‌های تخصصی خود دارند. پیوند آنها با صنعت و دولت به بخش علمی و نامزدهای تحقیقاتی ما اجازه می‌دهد تحقیقات مرتبط، متمرکز و کاربردی انجام دهند. آنها در یک محیط مسلکی، مجهز با امکانات پیشرفته، منابع تخصصی و فرصت های برای توسعه کاری، فعالیت می‌کنند.

ب) همکاری‌های چند جانبه

پوهنتون کاردان همکاری و کمک‌های تحقیقاتی چند جانبه دارد. این همکاری‌ها محققان پوهنتون‌ها، صنعت و دولت، افغانستان و جهان را گرد هم می آورد تا نتایج تحقیقاتی با کیفیت بالا را که به دستیابی به اهداف ملی و حل مشکلات جهانی بدست بیاورد.

ج) فرصت های تحقیق

هدف از تحقیق در پوهنتون کاردان حل مشکلات مهم محلی / جهانی و ایجاد تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی قابل توجه است. ما بر روی گروه های چند رشته‌ی تحقیق و قابلیت های نوآوری متمرکز هستیم و داوطلبان / محققان ما توسط محققان فعال انجمن یادگیری تحقیقات (RS) نظارت می‌شوند.

د) تعامل صنعتی

پوهنتون کاردان متعهد به ارائه آموزش های تحقیقاتی جهانی و متصل به منظور توسعه فارغ التحصیلانی است که می‌توانند نوآوری را ایجاد نمایند و در تحقیقات مرتبط با دنیای واقعی سهیم باشند.

دیپارتمنت تحقیق و توسعه پوهنتون کاردان از طریق همکاری با شرکای صنعت خویش و «مجتمع تحقیقاتی» به سکتور کاری خصوصی و دولتی کمک می‌کند تا مشکلات و چالش های امروز را حل کنند، تا برای کار در آینده تجربه و مهارت های ارزشمندی کسب می‌کنند.

ه) شرکای بین المللی متخصص

برنامه های آموزشی تحقیقاتی پوهنتون کاردان تجربه تحقیقاتی جهانی را ارائه می‌دهد، مجتمع تحقیقاتی (RS) را به رهبران بین المللی در بخش های تحصیلی و طیف گسترده‌ای از منابع را برای حمایت از تحقیقات جامعه تحقیقاتی (RS) فراهم می‌ساز.

و) مشارکت و ترجمه / انتشار تحقیق

رویکرد چند رشته‌ای و نتیجه گرا، ما را در همکاری با آژانس های تحقیقاتی، پوهنتون های دیگر و ارگان های دولتی، اجتماعی و صنعتی، شریک انتخاب خود می‌کند.

درخواست عضویت

اساساً مجتمع تحقیقی به سه دسته تقسیم شده (با توجه به شرایطی که باید چه کسی نامیده شود) که در بخش 5.1 تحت دسته های عضویت به شرح زیر تعریف شده است:

دسته بندی های عضویت

الف) عضویت متخصص / فعال در سراسر جهان برای محققان آزاد است. افرادی که حداقل 10 سال تحقیق در بخش های اقتصاد، علوم مدیریت، علوم اجتماعی و حقوق انجام داده یا از نظر اداری یا آموزشی سهم قابل توجهی در تحقیقات علمی دارند. مدارک مربوط به کتاب‌ها، مقالات پژوهشی، حق ثبت اختراع مربوط به تحقیقات علمی ممکن است به عنوان صلاحیت عضویت به جای انتشارات معتبر ارائه شود. همچنان برای محصلان فوق دوکتورا که در برنامه های تحصیلی یا آموزشی ثبت نام نمودند، می‌توانند در بخش شغل تحقیقات علمی فعالیت کنند، آزاد است. داکتران / دانشمندان / محققان در آموزش که قبلاً سابقه قابل توجهی از انتشارات را دارند، ممکن است بخواهند برای عضویت فعال اقدام کنند.

ب) عضویت متوسط / وابسته برای افراد واجد شرایط که متخصصان تحقیق در آژانس های تحقیقی، مربیان یا سایر متخصصان علاقه مند و یا همکار در حوزه علمی دارند، آزاد است. همچنان برای محصلان، فارغ التحصیلان، دانش پژوهان دوکتورا که در برنامه های آموزشی ثبت نام نمودند و می‌تواند کاری تحقیقات علمی را پیش ببرند نیز عضو باشند. برای عضو شدن در این گروه افرادی باید حداقل 3 سال تحقیق در حوزه های اقتصاد، اداره تجارت، علوم اجتماعی و حقوق دارند یا سهم قابل توجهی در تحقیقات علمی دشته باشند.

ج) عضویت محصلان / ابتدای برای افرادی که علاقمند به رشته های تحصیلی و مرتبط هستند و کسانی که در برنامه ای های لیسانس ثبت نام کردند‌، آزاد است.

چرخه عملی

نحوه عملکرد مجتمع تحقیقی به آموزش ارائه شده توسط متخصصان به سطح دانش اشخاص که در سه مرحله تقسیم شده بستگی دارد (برای عضویت در بخش دوم باید حداقل دو مقاله در هر مجله منتشر کنند). سپس محققان مرحله 2 یا عضویت متوسط / وابسته با خبرگان، ایده ها، بینش هایی را برای تحقیقات آینده ارائه می‌دهند. فراگیران به همراه محققان مرحله 2 یا متوسط روی ابعاد جدیدی از مسئله تحقیق تمرکز می‌کنند که نیاز به توجه دارد و به همین ترتیب مجموعه ظرفیت های فکری به صورت صعودی افزایش می‌یابد. سرانجام کارشناسانی که ایده ها، بینش ها و پیشنهادات ابتکاری خود را اضافه می‌کنند، پنل را برای ایجاد ظرفیت تحقیق بیشتر هدایت می‌کنند.

اعضای مجتمع تحقیقی متعهد به پیشرفت دانش ترویج سیاست‌های مبتنی بر شواهد و خدمت به مردم از طریق تحقیقات علمی/ صنعتی دقیق و با کیفیت هستند. به عنوان بزرگترین انجمن ملی تحقیق میان رشته‌ای اختصاص داده شده به مطالعه علمی / رصدی یادگیری علمی، مجتمع تحقیقی اطلاعات تحقیقاتی، آکادمیک / صنعت گرا و ارتباط و همکاری بین محققان و سیاست گذاران و دست اندرکاران را تقویت می‌بخشد. این انجمن به عنوان صدای ملی در زمینه تحقیقات بنیادی و کاربردی و طرفدار اصلی بودجه متمرکز تحقیق و سیاست گذاری صحیح و محرک سرمایه گذاری مرکز است.

همچنان از طریق نشست سالانه ، کنفرانس های تحقیقاتی ، برنامه های عمومی و سایر رویدادهای ویژه، فرصتی را برای اعضا فراهم می‌کند تا با برقراری ارتباط میان همدیگر بتوانند تمایز در تحقیق و پژوهش ایجاد کنند. انتشار و انتشار تحقیقات پیشرو در این زمینه؛ حمایت از ابتکارات تحقیقاتی که باعث پیشرفت مطالعه پیشرفته می شود.

مزایای عضویت

اعضای انجمن تحقیق از مزایای زیر بهره‌ مند می‌شوند:

دسترسی به آخرین تحقیقات و تحولات مرتبط به رشته هر عضو

• اشتراک رایگان در مجلات
• دسترسی به اپلیکیشن برای تمامی اعضا بصورت رایگان موجود است
• JSTOR برای اعضا موجود است

فرصت برقراری ارتباط با مجتمع تحقیقی

• اعضای این مجتمع عضویت رایگان دریافت می کنند. از طریق لیست و انجمن‌ها و در جلسات سالانه RS و سایر رویدادها با انجمن خود ارتباط برقرار کنید

پیشرفت حرفه‌ای

• هئیت بورد کاری مجتمع تحقیقی بهترین سایت برای تحقیق علمی است
• ارائه برنامه های توسعه و آموزش حرفه ای توسط مجتمع تحقیقی و طریق مرکز آموزشی تحقیقات آنلاین و جلسات سالانه مجتمع تحقیقی
• حمایت مالی محصلان و محققان

روند گزینش

هدف از برنامه فیلوز مجتمع تحقیقاتی Fellows Program این است که محققان را با موفقیت قابل توجه در تحقیقات، رساندن تعهد جامعه تحقیقاتی به برتری در تحقیقات و ایجاد توانایی در نسل بعدی دانشمندان در حال ظهور، ارزیابی ارزش دستاوردهای پایدار در تحقیق و وسعت بورس تحصیلی قابل تأیید است.

مجتمع تحقیقاتی در نظر گرفته شده است که برتری را در تحقیقات به رسمیت بشناسد و شامل بورس تحصیلی باشد که تحقیقات آموزشی را به عنوان یک رشته میان رشته ای تشکیل می‌دهد و غنی می‌کند.

براساس دسته بندی های عضویت، همانطور که در بخش 5.1 تعریف شده است، عضویت را برای توصیف دسته بندی های عضویت که با شرایط شما متناسب است، مشاهده کنید.

روند استخدام باید با استانداردهای دیپارتمنت تحقیق برای انتخاب رقابتی و فرآیندهای شفاف مطابقت داشته باشد تا اطمینان حاصل شود که افراد انتخاب شده بهترین نامزدها برای انجام تحقیق به طور کامل رضایت بخش هستند. فرآیند انتخاب باید اطمینان حاصل کند که برای دستیابی به یک توازن مناسب جنسیتی و جغرافیایی، به طور مناسب، مورد توجه قرار گرفته است. (شورای تحقیقات هیئت مدیره تحقیق) مطابق با معیارهای تعیین شده در بخش 5.1 به علاوه ارزیابی همسالان.

برای ارائه فورم درخواست عضویت، فورم زیر همانطور که در بخش 8 ارائه شده است، باید به بهترین وجهی از دانش خود به همراه مدارک پشتیبان پر کنید و به آدرس rsmembership@kardan.edu.af ارسال کنید. (برای ارسال بصورت آنلاین به این لینک کلیک کنید).

هنگامی درخواست ها و مدارک برای عضویت دریافت می‌شوند، مسوول دیپارتمنت تحقیق و توسعه به همراه هیئت مدیره شورای تحقیقی درخواست ها را بررسی می‌کنند. معاونان / اعضای دیپارتمنت تحقیق پس از بررسی و پیشنهاد شورای تحقیقی، توسط مسوول دیپارتمنت تحقیق و توسعه انتخاب، معرفی و تأیید می‌شوند.

پس از بررسی درخواست های عضویت، دیپارتمنت تحقیق و توسعه ظرف یک ماه از دریافت فرم درخواست ، نامزدها را از انتخاب شدن یا منتظر ماندن مطلع می‌سازد.

پس از فرآیند انتخاب، اعضای جامعه تحقیقاتی منتخب باید شرایط و ضوابط زیر را برای انتصاب انجمن تحقیق رعایت کنند، همانطور که در بخش 9 شرح داده شده است.

فورم درخواستی برای عضویت


Section 1: Application Information
*The enclosed application should be applied to the :


Section 2: Candidate Information
*Last Name
*First Name
Middle Name

*Date of Birth
*Gender

*Country of Origin
*Present Country

*Title
*Institute
*Passport No

*Academic Degree
*InstitutionSection 3: Contact Information

University/Institute/Company Mailing Address

*Street
Building
*City

*State
*Country

*Mobile
*Email

Home Mailing Address

*Street
Building
*City

*State
*Country

*Mobile
*Email


Section 4: Scientific/Observatory Research
*Major Focus

Other


Section 5: Membership Categories
*Membership Category


Section 6: Statement and Signature of Candidate

I hereby apply for membership in the Research Society. I have read the qualifications and instructions as provided in the section 5.1 and I understand the privileges and responsibilities of this category of membership. I understand that I will receive communications from RS regarding my membership and participation in Association programs and activities. I certify that the statements on this application are true.

*Name
Signature
*Date


Section 7: Nomination and Statement of Support

I recommend this candidate for membership in the Research Society and acknowledge by signing this statement of support that the candidate is qualified for this category of membership. Further, I acknowledge that this candidate adheres to accepted ethical scientific standards and has or will make long-term contributions to Research Society.

*Name
*Designation
*Email

*Name
*Designation
*Email


Section 8: Procedures for Application Submission

The Official Research Society Membership Application Form with all requested information provided. Nomination: Appropriate signature of a nominator (three signatures required for Expert/Active member candidates) who is an existing Active, Emeritus, or Honorary member in good standing is required. A copy of the candidate’s most current curriculum vitae and bibliography.
Intermediate /Affiliate membership: Cover letter explaining the reasons for the candidate’s interest in joining, his or her particular qualifications for this membership category, and the benefit(s) he or she expects to derive from becoming a member. A copy of the candidate’s most current curriculum vitae and bibliography.
Student /Zero Beginner Membership: Appropriate signatures for Student candidates/ Zero Beginner Membership would include school advisor, mentor, dean, or principal).

کارشناسان ما

Researcher Area of Expertise

Prof. Murtaza Masoud Niazi

 • Corporate Governance
 • Financial Management

Prof. Muhammad Shahid Shams

 • Strategic Management
 • Employee’s Engagement

Prof. Dr. Kaleemullah Khan Bangash

 • Organizational Behavior
 • Human Resource Management

Dr. Nassir Ul Haq Wani

 • International Business and Trade
 • Econometrics

Dr. Pramod Matolia

 • Strategic Marketing
 • Strategic Human Resource Development

Asst. Prof. Mr. Waqas Shinwari

 • Financial Risk Modeling
 • Financial Modeling
 • Islamic Banking
 • Accounting and Financial Management

Asst. Prof. Mr. Shahzad Anwar

 • Financial Modeling
 • Financial Accounting
 • Financial Management

Dr. Ahmad Khalid Hatam

 • Islamic Law and Jurisprudence
 • Fiqah and Shariah

Asst. Prof. Mr. Zahid Jalaly

 • International Law

مقاله های زیر کار

No Authors Title Download
1 Ms. Shahla Muram and Dr. Nassir Ul Haq Wani Linkage between International Political Relations and Foreign Direct Investment: A Case Study of Afghanistan
2 Mr. Elyas Naseri and Dr. Nassir Ul Haq Wani Export Competitiveness of Afghanistan with Pakistan: An Economic Evaluation

شرایط و ضوابط انتصاب اعضا در انجمن تحقیق

مطابق با اساسنامه دیپارتمنت تحقیق و توسعه پوهنتون کاردان، کابل افغانستان، اعضای انجمن تحقیق به منظور کمک به تحقیقات آکادمیک برای پروژه در ارتباط با برنامه های دیپارتمنت تحقیق و توسعه پوهنتون اعضایی این بخش برای ظرفیت فردی کار می‌کنند نه به عنوان نماینده پوهنتون یا سایر مقامات خارج از دیپارتمنت تحقیق و توسعه. تمرکز اصلی اعضای انجمن تحقیق عبارت از توسعه نظارت و ارزیابی برنامه ها، پروژه ها و کار در یک بخش مشخص یا حوزه عملی است. این انجمن پشتیبانی اساسی برای فعالیت‌های آموزشی و تحقیقی ارائه می‌کند، همکاری برای نوشتن متن های متنوع، حمایت در بخش اداری از کنفرانس‌ها و جلسات دیگر و اشتراک در کارگاه‌های آموزشی یا سمیینارهای مرتبط به توسعه. کارکردهای این دیپارتمنت نیازمند دانش و درک نظریه ها، مفاهیم و رویکردهای مربوط به آموزش است. مدیریت پروژه و تجربه اداری؛ مهارت های تحلیلی و حل مسئله و آشنایی با تجربه و استفاده از روشهای مختلف تحقیق.

شرایط انتصاب و شرایط مرجع

الف) شرایط

حالت حقوقی، حقوق و تعهدات "اعضای انجمن تحقیق" به طور کامل در درخواست نامه ها مشخص شده است. این قرار تابع شرایط زیر است:

الف) قراردادهای عضویت حداقل برای 12 ماه است و تمدید می‌شود. با امضای قرارداد عضویت، افراد تصدیق نموده می‎‌پذیرند که شرایط نامزدی متفاوت از شرایطی است که در مورد کارمندان پوهنتون کاردان عملی می شود و انتظاراتی برای تمدید قرارداد وجود ندارد.

ب) هیچگونه پاداش دریافت نخواهد شد.

ج) نوشتن مقالات تحقیقی به صورت گروهی، عضویت در وبینارهای تحقیقی، کارگاه های آموزشی در صورت لزوم و حداقل هفته‌ای یک بار مراجعه به پوهنتون و هماهنگی مسوول گروه تحقیق برای عضویت در گروه ابتدایی محصلان الزامی است.

ب) محرم بودن اطلاعات

به عنوان یک عضو انجمن تحقیق، به الزامات اخلاقی و قانونی مربوط به حریم خصوصی پابند خواهم بود و به هر دلیلی در مورد محرمانه بودن سازش نمی کنم.

این قانون محرمانه بودن اطلاعات مربوط به پروژه ها، محصلان، محققان و عناوین تحقیق را نه فقط به عنوان یک مورد قانونی یا محل کار، بلکه به عنوان یک الزام اخلاقی مشخص می کند. احترام به حریم خصوصی به طور ضمنی در اصل اخلاق و ماهیت محرمانه اطلاعاتی که آنها اعضای حرفه را به آنها می سپارند، ذکر شده است. این تعهد عمومی و گسترده بیشتر در هر دو قاعده الزامی و اصل قاعده به شرح زیر مشخص شده است.

قانون االزامی: افراد باید از محرمانه بودن و امنیت سوابق خدمات ارائه شده، تحقیقات و فعالیت های علمی انجام شده و نشریان محافظت کنند. دسترسی به این سوابق فقط درصورتی مجاز است که انجام این کار برای محافظت از رفاه شخص یا جامعه ضروری باشد، از نظر قانونی مجاز بوده یا در غیر اینصورت قانون لازم است.

اصل قانون: افراد باید از محرمانه بودن اطلاعات حرفه‌ای یا شخصی در مورد افرادی که به طور مسلکی کار می کنند یا شرکت کنندگان در فعالیت های تحقیقاتی و علمی درگیر هستند محافظت کنند و فقط در صورت لزوم انجام این کار برای محافظت از رفاه شخص یا جامعه، اطلاعات محرمانه را افشا می‌کنند که از نظر قانونی مجاز است، یا در غیر این صورت قانون لازم دارد.

ج) پذیرش

الف) من عضویتی را که توسط دیپارتمنت تحقیق و توسعه از طریق مجتمع تحقیقی به من داده شده می‌پذیرم و موارد زیر را مراعات می کنم:

ب) دیپارتمنت تحقیق و توسعه هزینه برای عضویت من پرداخت نمی کند. تمام هزینه ها از جمله هزینه سفر، بیمه شخصی و محل اقامت و همچنان تمام مصارف زندگی به عهده خودم خواهد بود.

ج) عملکرد نامناسب به ابتکار دیپارتمنت تحقیق و توسعه ممکن است منجر به خاتمه عضویت شود، پس از یک دوره اطلاع رسانی مناسب یک هفته‌ای.

ه) اگر ضرر یا خسارت خارج از عملکرد خدمات با دیپارتمنت از سوی من رخ داده باشد، یا ناشی از سهل انگاری یا تخلف من باشد، یا بی پروا از قوانین و سیاست های قابل اجرا، تمام این خسارت مالی یا خسارت وارد شده به تجهیزات یا املاک متعلق به پوهنتون را می‌پردازم.

و) دیپارتمنت تحقیق و توسعه هیچ گونه مسئولیتی در قبال از دست دادن یا آسیب رساندن به دارایی شخصی من که ممکن است در جریان سفر من رخ دهد، ندارد.

د) تعهد

1. من در مورد برنامه عضویت در انجمن تحقیق تحقیق و توسعه متعهد به انجام موارد زیر هستم:

• رعایت تمام قوانین، مقررات، دستورالعمل ها، روند ها و دستورالعمل های قابل اجرا در انجمن تحقیق؛

• از هرگونه رفتاری که منعکس کننده تصویر نه چندان خوب از دیپارتمنت تحقیقو توسعه پوهنتون کاردان باشد، خودداری شود.

2. در صورتيكه عضويت منافع دیپارتمنت يا عضو را داشته باشد ممكن است در هر زمان عضويت خاتمه يا مدت آن كاهش يابد.

3. من شرایط و دستورالعمل ها را مرور کردم و امتیازات و مسئولیت های این گروه از عضویت را می‌دانم. من درک کردم که ارتباطات مربوط به عضویت و مشارکت در برنامه ها و فعالیت های انجمن را از انجمن تحقیق دریافت می‌کنم. تصدیق می‌کنم که گفته های این درخواست درست است.