خلاصه برنامه

پوهنحٔی حقوق پوهنتون کاردان تلاش مي کند تا دانش لازم را در رابطه با مفاهيم بنيادي و اساسي رشته حقوق به محصلان ارايه نمايد تا آنها بتوانند از شايستگي هاي لازم کاري در حوزه هاي حقوقي، عدلي و قضايي استفاده نمايند. فارغان اين رشته پس از ختم دوره تحصيلي، توانمندي اجراي کار در سطوح مختلف نهادهاي عدلي و قضايي کشور را دارا بوده و مي توانند با استفاده از دانش و مهارت هاي کسب شده، به حل و فصل منازعات ملي، منطقه اي و بين المللي بپردازند.

تصاویر و ویدیوها

نمایش تصاویر و ویدیوها

برای درک بهتر این بخش، تمامی تصاویر و ویدیوها را مشاهده کنید.

نمایش تمامی

پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان محل واقعه جرمی را به‌صورت نمایشی در صحن این پوهنتون برگزار کرد اخبار

پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان محل واقعه جرمی را به‌صورت نمایشی در صحن این پوهنتون برگزار کرد

<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><span style="

بیشتر بخوانید
دیدار محصلان پوهنځی حقوق از لابراتوارهای کریمنال‌تخنیک وزارت امور داخله اخبار

دیدار محصلان پوهنځی حقوق از لابراتوارهای کریمنال‌تخنیک وزارت امور داخله

<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif&qu

بیشتر بخوانید
برگزاری  ورکشاپ سه روزه‌ با همکاری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ اخبار

برگزاری ورکشاپ سه روزه‌ با همکاری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ

<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:right"><span style="font-size:11pt"><span style="background-color:white"><

بیشتر بخوانید
تقدیر از محصلان ممتاز سمستر خزانی سال ۱۴۰۰ اخبار

تقدیر از محصلان ممتاز سمستر خزانی سال ۱۴۰۰

<p dir="RTL" style="margin-left:0in; margin-right:0in; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri,sans-serif&qu

بیشتر بخوانید