برگزاری ورکشاپ سه روزه‌ با همکاری کمیته بین‌المللی صلیب سرخ

پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان به روز چهار شنبه، ۸ سرطان سال ۱۴۰۱، ورکشاپ سه روزه‌ای را با کمیته بین‌المللی صلیب سرخ تحت عنوان «اسلام و حقوق بین‌الملل بشر دوستانه» برگزار کرد.

در روز نخست استاد خواجه جمشید صدیقی رئیس پوهنځی حقوق این پوهنتون در مورد موضوعات عمومی حقوق بین الملل بشردوستانه صحبت‌های داشت و در ادامه استاد محمد رضا درمانی آمر دیپارتمنت این پوهنځی موضوعات اساسی آن را به بحث گرفت.

این برنامه آموزشی برای محصلان در سه روز با حضور داشت دکتور احمد خالد حاتم رییس پوهنتون کاردان و یار محمدیاری مشاور حقوقی سازمان صلیب سرخ در افغانستان ادامه داشت.

احمد خالد حاتم، در رابطه حقوق بشر با حقوق بین الملل بشر دوستانه، موضوعات مهمی را برای محصلان ارایه کرد. در ادامه آقای محمدیاری، موضوعات چون؛ چگونگی تطبیق حقوق بین الملل بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه، تصنیف مخاصمات مسلحانه، اسناد قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه، عملکرد طرفین مخاصمه، حمایت از افراد و اموال غیر نظامی در جریان جنگ، حمایت از اموال فرهنگی، تأسیسات صحی، اماکن و دارایی های عامه، تفکیک بین اموال نظامی و غیرنظامی و رعایت اصول حقوق بین الملل بشردوستانه و هم‌چنان تفاوت اسلام و شباهت‌های آن را به بحث گرفته و بیشتر توضیح دادند.

سید عنایت‌الله سهرابی، یک تن از محصلان سمستر ششم پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان از راه‌ اندازی چنین ورکشاپ‌ها ابراز خرسندی نموده و گفت: « این برنامه‌ها در ارتقاع سطح کسب آموخته‌های دانش ما در آینده کمک می‌کند».

 در این ورکشاپ بیشتر از ۴۰ تن محصلان، فارغان و اشتراک کنندگان بیرونی حضور داشتند و تدویر چنین برنامه‌های علمی را موثر خواندند.

در اخیر این برنامه برای تمامی اشتراک کننده‌گان تصدیق‌نامه نیز توزیع شد.

برای معلومات مزید در مورد رشته حقوق: https://bit.ly/3P1F2h8