دیدار محصلان پوهنځی حقوق از لابراتوارهای کریمنال‌تخنیک وزارت امور داخله

محصلان سمستر هفتم و هشتم پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان، به روز شنبه, ۲۸ جوزا سال ۱۴۰۱، طی یک سیر علمی از لابراتوارهای کریمنال‌تخنیک وزارت امور داخله دیدن کردند.

عبدالواحد علیزاده استاد پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان گفت: «محصلان از بخش‌های مختلف کریمنال‌تخنیک دیدن کردند و با موارد چون انگشت نگاری، لابراتوار کیمیا، اسناد و مدارک، بالستیک عدلی و هم‌چنان از شبکه‌های مخابراتی وزارت داخله به صورت کار عملی آشنایی کامل حاصل کردند.

در این سیر علمی مسوولین بخش‌های مربوطه برای محصلان پیرامون نحوه عمل‌کرد ریاست و بررسی علایم، اسناد و مدارک جرمی با استفاده از وسایل لابراتوار گوناگون معلومات ارایه کرد.

راشد امیری یک تن از محصلان رشته حقوق این پوهنتون چنین گفت: « ساحه کار عملی بیشتر برای ما کمک می‌کند تا بتوانیم در جریان برنامه‌های داخل نصاب با موضوعات خارج از نصاب آشنایی بیشتر حاصل کنیم من در این سیر علمی توانستم بیشتر موارد را به شکل عملی ببینم و تشکر می‌کنم از پوهنتون کاردان که با راه‌اندازی این برنامه‌ها برای محصلان زمینه ساز ارتقاع در ساحه آموزش کار عملی را فراهم می‌کند».

در این سیر علمی محصلان راه اندازی چنین برنامه را موثر و مفید دانسته اظهار داشتند؛ که این برنامه‌ها باعث افزایش دانش آن‌ها شده و سطح معلومات تخصصی محصلان را ارتقا می‌دهد و خواهان برنامه‌های عملی بیشتر شدند.

رشته حقوق پوهنتون کاردان به ادامه برنامه‌های کاربردی خویش تلاش دارد تا زمینه ارتقاع سطح دانش محصلان خویش فراهم سازد.

معلومات بیشتر در مورد پوهنځی حقوق: https://bit.ly/3INb3b2