صفحه اصلی / برنامه های لیسانس / لیسانس در ژورنالیزم

لیسانس در ژورنالیزم

خلاصه برنامه

دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنتون کاردان که در خزان سال ۱۳۹۶ فعالیت عملی خود را آغاز کرد، مصمم است که براساس استراتیژی پوهنتون کاردان و با بکار گیری نصاب جدید و به روز شده خویش، کادرهاي متخصص و کار آزموده را برای اطلاع رسانی، آگاهی دهی، آموزش جمعی و نفوذ بر افکار عمومی جامعه تربیه کند.

بخش ژورنالیزم پوهنتون کاردان مصمم است تا محصلان را با معیارهای بنیادی، ژانرهای اساسی و دانش نوین مسلک ژورنالیزم آشنا ساخته و خصوصیاتی چون ذوق و استعداد نویسنده گی، تفکر انتقادی، نکته سنجی و توانایی ارتباط با طبقات مختلف جامعه را در آنها بپروراند. در این دوره تحصیلی محصلان دانش کافی در رابطه به وسایل اطلاعات جمعی عصر نوین کسب نموده و از توانایی های خوب کاری در رسانه های چاپی، صوتی و تصویری برخوردار می شوند.

دیپارتمنت ژورنالیزم دارای دو بخش (رادیو تلویزیون و ارتباطات) می باشد که در سال چهارم رشته بندی صورت می گیرد.

تدریس در ژورنالیزم کاردان به سیستم کریدت انجام می شود که محصلان طبق آن می توانند مضامین را با در نظر داشت علاقه و توان مالی خویش انتخاب نمایند. سیستم کریدت سیستم پذیرفته شده بین المللی می باشد که محصلان را در رشد توانایی های علمی و عملی کمک کرده و فرصت های واقعی را در جهت مدیریت زمان دوره تحصیلی و پیشرفت هرچه بیشتر آنها فراهم می سازد.

شما در برنامه ژورنالیزم پوهنتون کاردان از موارد ذیل مستفید می شوید:

 • کارهای عملی در استدیو های مجهز تلویزیونی و رادیویی؛
 • کار عملی برای فراگیری عکاسی حرفوی؛
 • کارعملی با مجله محصلان "گنجینه کاردان"؛
 • آموزش برنامه های کاربردی کمپیوتر برای رشته ژورنالیزم؛
 • زمینه سازی اشتراک محصلان در سیمینار ها، کنفرانس ها و کارگاه های آموزشی ملی و بین المللی؛
 • استفاده موثر از بورسیه ها و سکالرشیپ ها؛
 • استفاده از منابع بزرگ کتابخانه و کتابهای دیجیتالی؛
 • اشتراک در فعالیت های ورزشی و انجمن های محصلان؛
 • معرفی محصلان ژورنالیزم به رسانه های مختلف برای کارآموزی؛
 • مستفید شدن از خدمات کاریابی در جریان و بعد از اتمام تحصیل؛
 • فضا و صنفهای تدریسی معیاری؛


اهداف آموزشی دیپارتمنت ژورنالیزم

 • ۱ - بازنگري رشته هاي تخصصی براساس نیازمندی های حال و آینده رسانه ها
 • ۲ تدوین - نظام آموزشی بر اساس معیارهاي مورد قبول و تأکید اثربخشی این آموزشها
 • ۳ برنامه ریزي - براي تدوین روشهاي دستیابی به یادگیري مؤثر
 • ۴ - ارتقاي ساختار تشکیلاتی و نیروي انسانی پوهنځی و دیپارتمنت متناسب با نیازهاي اساسی رسانه ها و تحولات آینده
 • ۵ - تأکید و سرمایه گذاري بر پژوهش هاي لازم به همکاري مراکز تحقیقاتی و پژوهشی کشور جهت تولید متون آموزشی بومی در رشته هاي مرتبط
 • ۶ - راه اندازی سایررشته هاي مورد نیاز در کشور در علوم ارتباطات و ژورنالیزم مثلا ژورنالیزم بین المللی.
 • ۷ - توسعه و تقویت فعالیتهاي فرهنگی، ورزشی و هنري محصلان
 • ۸ شناسایی - و بهره گیري از ظرفیت هاي آموزشی حوزه هاي مختلف و مرتبط با این عرصه
 • ۹ - تشکیل حلقه هاي نقد محصلان با موضوعات فرهنگ و هنرهاي متعالی
 • ۱۰ - مشارکت در تأسیس حلقه هاي فکري با مراکز حوزوي و علمی


الف - اهداف بخش ارتباطات دیپارتمنت ژورنالیزم

 • ۱ - تربیه ي کارشناسان ، سخنگویان، مصاحبه کننده گان مطبوعاتی و نویسنده گان سایر عرصه هاي تحلیلی وتبلیغی – ادبی و هنري که به صورت عام در انواع وسایل ارتباط همه گانی کاربرد دارد .
 • ۲ - تربیه کارشناسان و نخبه گان به خاطر کار در سازمان هاي ارتباطات عامه دولتی،خصوصی و جهانی .
 • ۳ - تربیه ي خبرنگاران و نویسنده گان برای دفاتر روابط عامه اعم از دولتی، خصوصی، عمومی و اختصاصی .
 • ۴ - تربیه ادیتوران و ویراستارن پیام رسانه اي و دفاتر روزنامه ها، مجله ها وغیره .
 • ۵ - تربیه مدیر مسوولان، خبرنگاران، گزارشگران و همکاران هیات تحریر در نشرات چاپی .
 • ۶ - تربیه ي سخنگویان برای مسایل مربوط به روابط عامه و افکار عمومی در ادارات دولتی و خصوصی .
 • ۷ - تربیه ي طراحان و دیزاینران نشرات چاپی مانند روزنامه، مجله، پوستر، اعلان وغیره .
 • ۸ - تربیه ي کارشناسان حرفه اي مجهز به اخلاق رسانه اي و قانون رسانه ها .
 • ۹ - تربیه ي متخصصانی که در رسانه هاي اجتماعی از طریق آنلاین ژورنالیزم فعالیت مینمایند


ب - اهداف بخش رادیو تلویزیون دیپارتمنت ژورنالیزم

 • ۱ - خبر نگار رادیو و تلویزیون
 • ۲ - گرداننده مصاحبه هاي گونا گون در رادیو و تلویزیون
 • ۳ - مجري برنامه هاي خبري رادیو و تلویزیون
 • ۴ - تهیه کننده و گرداننده برنامه هاي رادیو و تلویزیون (پرودیوسر و دایرکتر)
 • ۵ - مسلط بودن بر استفاده از ابزار ضبط، صدا و تصویر
 • ۶ - مسوول مطبوعاتی و نشراتی، آگاهی عامه در در اراده هاي دولتی و غیر دولتی
 • ۷ - کسب مهارت هاي لازم براي اجراي وظایف گونا گون روند تولید و نشرات رسانه هاي صوتی و تصویري


معلومات مالی

پوهنتون کاردان با استفاده از ستندرد های جهانی، تحصیلات عالی با کیفیت را ارایه می نماید. ساختار هزینه برنامه نظر به کیفیت بالای علمی و ستندردهای تدریسی مدرن ترتیب گردیده است. این نهاد همواره سعی ورزیده است تا زمینه دسترسی به تحصیلات عالی را برای همه گان به صورت یکسان فراهم سازد. این نهاد برای آنعده از افرادی که با کمبود منابع مالی روبرو بوده و در عین حال میخواهند به تحصیلات عالی شان ادامه دهند زمینه های خوبی مانند ارایه بورسیه های تحصیلی و کمک های مالی را فراهم مینماید تا باشد با استفاده آن بتوانند به تحصیلات عالی شان ادامه داده و زمینه رشد و پیشرفت آنها مساعد گردد. در سال ۱۳۹۷، با هزینه بیش از ۲۲ میلیون افغانی توسط پوهنتون کاردان بیش از ۱۵۰۰ محصل از این خدمات مستفید گردیدند. در سال ۱۳۹۸ این مبلغ به ۳۴ ملیون افغانی ازدیاد یافته و قرار است حدود ۲۴۰۰ محصل از این سهولت ها مستفید گردند

برنامه تحصیلی لیسانس در ژورنالیزم
فیس هرکریدت 3300 افغانی
فیس داخله 1000 افغانی درهرسمستر
اوسط ماهوار 9,488 افغانی
فیس مکمل دوره تحصیلی 463,400 افغانی

اولین نمایشگاه عکاسی محصلان ژورنالیزم

دانلود برگه معلوماتی


اخبار


اشتراک پوهنتون کاردان در پروگرام ایرسموس پلس اتحادیه اروپا

محترم نصرت الله رحیمی مدیر همکاری های استراتژیک و امور بین المللی و محترم فیصل هاشمی مدیر اداری پوهنتون کاردان در دومین هفته بین المللی نشست اروپای م...

سلسله سمینارهای رابطه اسلام و علوم معاصر در پوهنتون کاردان دایر گردید

پوهنتون کاردان افتخار دارد که، به منظور بلند بردن سطح علمی و مسلکی محصلان خویش، سلسله ی از سمینارهای علمی را پیرامون رابطه اسلام و علوم معاصر موفقانه ...

از 106 محصل ممتاز پوهنتون کاردان قدردانی بعمل‌آمد

پوهنتون کاردان به روز یکشنبه 25 حمل سال 1398 خورشیدی با برگزاری محفل (قدردانی از محصلان ممتاز) از 106 محصل شایسته‌ی که موفق شده بودند در سمستر خزانی 1...