پروسه پذیرش

بررسی اجمالی پذیرش

پوهنتون کاردان بهترین انتخاب برای تحصیلات عالی در سطح کشور بوده و ما اینجا هستیم تا شما را از طریق پروسه‌های تصمیم گیری خویش رهنمایی و حمایت کنیم. شما می‌توانید برنامه‌های لیسانس، ماستری و یا زبان انگلیسی را اینجا آموزش ببینید.

پوهنتون کاردان محصلان را در مقاطع لیسانس و ماستری بر اساس یک عده موارد ضروری مشخص که از سوی وزارت محترم تحصیلات عالی کشور تعیین گردیده است، جذب می‌نماید. این پوهنتون هم چنان یک عضو معتبر از شورای اعتباردهی بین المللی آموزش تجارت (IACBE) نیز است و معیارات بین المللی را در جریان پروسه پذیرش تعقیب می‌نماید.

شما نیاز دارید تا شرایط پذیرش هر یک از برنامه‌ها را مطالعه نموده و سپس ثبت نام نمایید. این شرایط ممکن شامل امتحان زبان انگلیسی، مصاحبه و امتحانات پذیرش گردند. لطف نموده قبل از ثبت نام شرایط پذیرش هر یک از برنامه‌ها را با دقت بررسی کنید.

فورم ثبت نام

فورم ثبت نام در شعبات پروان دو و تایمنی قابل دسترس است و اکثرا شامل بخش‌های زیر می‌گردد:

  • سوالات پیرامون معلومات شخصی و پس زمینه تحصیلی
  • اختیاراتِ برای انتخاب برنامه مورد نظر
  • اعلامیه خوانشی برای اینکه معلومات مندرجه شما در فورم ثبت نام درست می‌باشد.