تعجیل گرفتن و دوباره اشتراک کردن در برنامه های درسی

  • اگر یک محصل در یک برنامه تحصیلی ثبت نام نماید و حدود دو هفته پس از شروع صنوف درسی، بدون اطلاع دادن‌ به دیپارتمنت خود در صنوف درسی حاضر نشود از صنف اخراج شده و نیاز به ثبت نام مجدد دارد. نتایج امتحان کانکور محصل به مدت یک سال قابل اعتبار است و اگر محصل بخواهد پس از یک سال به دروس خود ادامه بدهد، باید مجدداً امتحان کانکور بدهد.
  • محصلان که می خواهند تعجیل بگیرند، باید درخواست خود را به دیپارتمنت مربوطه خود برای گرفتن تعجیل بنویسند. حداکثر مدت زمان گرفتن تعجیل در جریان دوره تحصیلی یک محصل یک سال (دو سمستر پی در پی و یا هم یک سمستردر میان) است. همچنان برای گرفتن تعجیل بیشتر از یک سال به دلیل موارد اضطراری، بیماری و یا واقعات خاص، تأییدی شورای علمی پوهنتون کاردان و وزارت تحصیلات عالی ضروری می ‌باشد.
  • آن عده از محصلانی که مضامین درسی سمستر شان را انتخاب نموده و بدون در جریان گذاشتن دیپارتمنت مربوطه شان سمستر را تعجیل گرفته باشند. پس از شروع دوباره دروس شان، باید فیس سمستری را که بدون درخواست تعجیل فرا نگرفته اند، پرداخت نمایند.
  • اگر یک محصل در جریان سمستر و بدون تکمیل نمودن سمستر تعجیل بگیرد، در آن صورت نتایج و نمرات آن سمستر به سمستر جدید انتقال داده نمی‌شود.
  • محصلان که مایل به ادامه دروس شان پس از تعجیل هستند و می خواهند دوباره دروس شان را آغاز کنند باید در طول دو هفته اول از شروع سمستر به دفتر ثبت نام محصلان مراجعه کنند. پس از دو هفته اول از شروع سمستر، امکان اخذ داخله و یا ورود دوباره به پوهنتون وجود ندارد.