برگزاری سمینار آموزشی پیرامون مدیریت پروژه در عمل

دیپارتمنت‌های اقتصاد و اداره تجارت پوهنتون کاردان در همکاری با مرکز مدیریت پروژه افغانستان (APMC)، به تاریخ ۲۲ حمل سال روان خورشیدی، برنامه آموزشی یک روزه را در مورد «مدیریت پروژه در عمل» در شعبه پروان دو این پوهنتون برگزار کرد.

در جریان برنامه، محصلان در مورد چرخه حیات پروژه از جمله شروع، برنامه ریزی، اجرا، کنترول، معلومات حاصل کردند. در کنار دورهٔ حیات پروژه، موضوع‌های مهم مدیریت پروژه از جمله تهیه منشور پروژه، ایجاد ساختار تفکیک کار، برنامه ریزی پروژه، مدیریت خطر، مدیریت ذینفعان پروژه و به اتمام رساندن موثر پروژه نیز مورد بحث قرار گرفت.

مهارت‌های مدیریت پروژه به محصلان کمک می‌کند تا مهارت‌های مختلفی را چون مدیریت زمان، برنامه ریزی، تنظیم بودجه و مدیریت منابع را توسعه دهند. مدیریت این بخش‌ها به محصلان کمک می‌کند تا پروژه‌های شان را در مدت زمان کم و با نتایج عالی، به اتمام برسانند.

برنامه لیسانس در اداره تجارت پوهنتون کاردان، بینش عملی و تجربه‌های تجاری مورد نیاز محصلان را برای جهت مبدل سازی علایق شان به یک شغل با ارزش فراهم می‌کند.

برای معلومات مزید پیرامون رشته اداره تجارت پوهنتون کاردان: https://kardan.edu.af/dr/Academics/bba.aspx