پوهنتون کاردان محفل تقدیر از محصلان ممتاز سمستر بهاری ۱۴۰۱ را برگزار کرد

پوهنتون کاردان محفل قدردانی از محصلان ممتاز سمستر بهاری ۱۴۰۱ خویش را به تاریخ ۳۰ سنبله سال روان در اتاق کنفرانسهای شعبه پرواندو به صورت جداگانه برای طبقه اناث و ذکور برگزار کرد.

این رویداد ویژه برای آنعده از محصلان بود که در سمستر بهاری ۱۴۰۱ بلند ترین نمرات را اخذ کردند و برای هر یک شان تقدیر نامه نیز اهدا گردید. در این دور به تعداد ۱۹ تن از طبقه اناث و ذکور دریافت کنندگان این دست آورد بودند.

داکتر احمد خالد حاتم رییس پوهنتون کاردان گفت: «من به توانایی و استعداد هر یک شما احساس افتخار میکنم و خرسندم که امروز در میان محصلان ممتاز قرار دارم و این دستآورد علمی شما را که در یک دوره تحصیلی کسب نمودهاند تقدیر میکنم. من باورمندام شما نسل تغییر نه تنها به خود بلکه به آینده این کشور هستید و به صراحت گفته میتوانم که این تلاش و توانایی شما قابل قدر است».

وی همچنان افزود «پوهنتون کاردان به عنوان یک نهاد تحصیلی پیشگام در شرایط مختلف برای محصلان تلاش کرده است تا دروازههای علم و دانش را به روی جوانان نگهدارد و به هر محصل انگیزه بدهد». 

بشرا حسنزاده یک تن از محصلان سمستر ششم دیپارتمنت حقوق گفت: «الله منان را سپاسگذارم وافتخار دارم از اینکه؛ یک بار دیگر زحمات خودم و رهنماییها ، زحمات خستگی ناپذ یر وتشویقهای مفید وموثر استادان بزرگوارم  نتیجه داد که برای بار سوم هم اوارد محصل ممتاز کاردان را در سمستر پنجم بدست آوردم». 

وی همچنان افزود: « بدون شک پوهنتون کاردان یگانه  نهاد حمایت گری است که ما را در راستای رسیدن به چنین اهداف والای مان کمک میکند خاصتا با برگذاری برنامههای مفید و تشویقی مثل تقدیر از محصلان ممتاز خود، برای ما انگیزهدهی نموده و کمک میکند که چگونه رویا های دیرین مان را به واقعیت تبدیل نماییم، "واقعا که کاردان کاروان برگزیده گان است"».  

پوهنتون کاردان همواره در تلاش اقدامات و ابتکارات علمی از منظرهای مختلف، موفقیتهای علمی محصلان بوده و روند آموزش با کیفت که یکی از اهداف چهارم توسعه پایدار سازمان ملل است را تضمین میکند.