قرارگیری پوهنتون کاردان در جمع پوهنتون‌های تاثیرگذار جهان برای دومین سال متوالی

امروز چهارشنبه، اول ماه ثور سال ۱۴۰۰، نهاد تحصیلات عالی تایمز (Times Higher Education)، نتایج پوهنتون‌های را که در جهت دست‌یابی و نهادینه‌سازی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد در جریان سال ۲۰۲۰ میلادی، تلاش کرده بودند، اعلام کرد. در این دور، ۱۲۴۰ پوهنتون‌ از ۹۸ کشور جهان، به شمول پوهنتون‌های معتبر جهان از جمله آکسفورد، استنفورد، هاروارد و سایر پوهنتون‌های منطقه و جهان، اشتراک کرده بودند و گزارش مستندِ از فعالیت‌های شان را پیرامون دست‌یابی به ۱۷ هدف توسعه پایدار از طریق تحقیق، نظارت، توسعه و آموزش اهداف توسعه پایدار، با این نهاد شریک ساختند.

پوهنتون کاردان از میان ۱۷ هدف توسعه پایدار سازمان ملل متحد که معیار اصلی ارزیابی تاثیرگذاری پوهنتون‌ها می‌باشد، در دست‌یابی به چهار هدف توسعه پایدار (هدف اول: محو فقر، هدف چهارم: آموزش با کیفیت، هدف هشتم: کار مناسب و رشد اقتصادی و هدف هفدهم: مشارکت برای دست‌یابی به اهداف توسعه پایدار) با سایر پوهنتون‌های جهان به رقابت پرداخت و توانست در سراسر جهان در کتگوری ۶۰۱ الی ۸۰۰ قرار گیرد.

آقای روئین رحمانی رییس و بنیانگذار پوهنتون کاردان در این مورد گفت: «قرار گرفتن پوهنتون کاردان در جمع پوهنتون‌های تاثیرگذار جهان نشان‌دهنده‌ی تعهد روشن این پوهنتون به تطبیق معیار‌های بین‌المللی در عرصه تحصیلات عالی و نیز بیانگر نقش سازنده‌ی این نهاد در راستای دست‌یابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد در افغانستان است.»

پوهنتون کاردان در رده‌بندی هدف اول توسعه پایدار (محو فقر) از میان ۵۹۱ پوهنتون در کتگوری ۱۰۱ الی ۲۰۰، در رده‌بندی هدف چهارم توسعه پایدار (آموزش باکیفیت) از میان ۹۶۶ پوهنتون در کتگوری ۴۰۱ الی ۶۰۰ ، در رده‌بندی هدف هشتم (کار مناسب و رشد اقتصادی) از میان ۶۸۵ پوهنتون در کتگوری ۳۰۱ الی ۴۰۰ و در رده‌بندی هدف ۱۷ توسعه پایدار (مشارکت برای دست‌یابی به اهداف توسعه پایدار) از میان ۱۱۵۴ پوهنتون، در کتگوری ۴۰۱ الی ۶۰۰ قرار گرفت.

پوهنتون کاردان نخستین پوهنتون افغانستان است که بنا به تعهدش جهت دست‌یابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد برای دو سال متوالی در رده بندی پوهنتون‌های تاثیرگذار جهان از سوی نهاد معتبر تحصیلات عالی تایمز قرار می‌گیرد. نهاد تحصیلات عالی تایمز همه ساله بر اساس میزان تاثیرگذاری پوهنتون‌ها در راستای دست‌یابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، پوهنتون‌های معتبر جهان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

پوهنتون کاردان خود را متعهد به نهادینه‌سازی اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد در این پوهنتون دانسته و همواره از طریق راه‌اندازی تحقیق، آموزش محصلان و فارغان پیرامون اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، نظارت از چگونگی دست‌یابی به آن و توسعه پوهنتون، در این راستا کار کرده است که نمونه‌ی بارز آن ایجاد دفتر توسعه پایدار و انجمن سفیران جوان برای اهداف توسعه در این پوهنتون در جریان سال ۲۰۲۰، می‌باشد.

برای دریافت رده‌بندی کامل پوهنتون‌های تاثیرگذار جهان به لینک https://bit.ly/3atcuLy مراجعه کنید.
برای کسب معلومات بیشتر در مورد کارکردهای ما در راستای دست‌یابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد به لینک kardan.edu.af/sustainability/ مراجعه کنید.