بورسیه‌ها و کمک‌های مالی پوهنتون کاردان برای سمستر بهاری ۱۴۰۰

پوهنتون کاردان برای سمستر بهاری سال ۱۴۰۰، مبلغ ۲۶ میلیون افغانی را جهت بورسیه‌ها و کمک‌های مالی برای محصلان مقاطع لیسانس و ماستری خویش در نظر گرفته است.

هدف اساسی از ارایه این بورسیه‌ها و کمک‌های مالی را از یک سو تشویق و ترغیب آن‌عده از محصلانِ که در دروس خویش شایستگی نشان داده اند و از جانب دیگر کمک به محصلانِ که با مشکلات اقتصادی و مالی روبرو اند تشکیل می‌دهد.

این بورسیه‌ها و کمک‌های مالی پوهنتون کاردان شامل بورسیه‌های تحصیلی شایسته محور، بورسیه‌های تحصیلی و کمک‌های مالی ورزشی، بورسیه‌ها برای فعالیت‌های شامل نصاب درسی و خارج نصاب، بورس‌های برابری پوهنتون کاردان و کمک های مالی اختصاصی رئیس پوهنتون کاردان می‌باشد.

محمد عمران رییس امور مالی پوهنتون کاردان، در مورد بورسیه‌ها و کمک‌های مالی سمستر بهاری ۱۴۰۰ چنین گفت: «از آنجایی که پوهنتون کاردان یک نهاد معتبر اکادمیک بوده و همواره متعهد به ارایه تحصیلات عالی با کیفیت برای تمامی طبقات و اقشار جامعه می‌باشد، اکنون برای سمستر بهاری ۱۴۰۰ به مبلغ ۲۶ میلیون افغانی را جهت بورسیه‌ها و کمک‌های مالی برای محصلان خویش در نظر گرفته است تا توانسته باشد مسوولیت خود را به عنوان پوهنتون پیشتاز کشور ایفا نماید.»

آقای عمران افزود که پوهنتون کاردان نه تنها در جهت ارایه تدریس با کیفیت و به‌روز جهانی تلاش‌های همه جانبه به خرج می‌دهد بلکه جهت تشویق محصلان فعال و مستعد و هم‌چنان آنعده از محصلان که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، بورسیه‌ها و کمک‌های مالی را فراهم می‌کند.

در همین حال فردین حکیمیار مسوول دفتر بورسیه‌ها و کمک‌های مالی پوهنتون کاردان در مورد ارایه خدمات این دفتر چنین گفت: «ما خرسند هستیم که با ارایه انواع مختلف بورسیه‌ها و کمک‌های مالی توانسته ایم زمینه فراگیری تحصیل را برای تعداد زیادی از محصلان در پوهنتون کاردان فراهم سازیم. پوهنتون کاردان برای سمستر بهاری ۱۴۰۰ برای بیش از ۱۲۰۰ محصل خویش بورسیه و کمک مالی ارایه کرده است و این رقم رو به افزایش است و در نظر است تا محصلان دیگر نیز از آن مستفید شوند.


پوهنتون کاردان همه ساله مبلغ مشخصی را جهت ارایه بورسیه‌ها و کمک‌های مالی برای محصلان و جدیدالشمولان مقاطع لیسانس و ماستری خویش اختصاص می‌دهد تا توانسته باشد گامی اساسی را جهت ارایه خدمات تحصیلی برای همه‌ی طبقات جامعه فراهم سازد و در جهت ریشه‌کن سازی و محو فقر از جامه سهم خود را ایفا نماید.
برای معلومات بیشتر در مورد بورسیه‌ها و کمک‌های مالی پوهنتون کاردان از لینک زیر دیدن کنید:
https://kardan.edu.af/Success-Center/scholarships.aspx