کمپاین آگاهی‌دهی پیرامون بورسیه‌ها و کمک‌های مالی پوهنتون کاردان

پوهنتون کاردان مسرت دارد که کمپاینی را پیرامون بورسیه‌ها و کمک‌های مالی پوهنتون کاردان برای سال ۱۴۰۰ راه‌اندازی می‌کند. هدف از راه‌اندازی این کمپاین این است که انواع بورسیه‌ها کمک‌های مالی پوهنتون کاردان و در ضمن اهمیت کار دفتر بورسیه‌ها و کمک‌های مالی این پوهنتون به همگان هویدا شود.

این بورسیه‌ها و کمک‌های مالی پوهنتون کاردان شامل بورسیه‌های تحصیلی شایسته محور، بورسیه‌های تحصیلی و کمک‌های مالی ورزشی، بورسیه‌ها برای فعالیت‌های شامل نصاب درسی و خارج نصاب، بورسیه‌های برابری پوهنتون کاردان و کمک‌های مالی اختصاصی رئیس پوهنتون کاردان می‌باشد.

پوهنتون کاردان برای سال ۱۴۰۰، مبلغ ۲۶ میلیون افغانی را جهت بورسیه‌ها و کمک‌های مالی برای محصلان مقاطع لیسانس و ماستری خویش در نظر گرفته است.

در این کمپاین، دفتر ارتباطات پوهنتون کاردان با ایجاد پلان جامع و فعالیت‌های متنوع از جمله توسعه ویبسایت بخش بورسیه‌ها و کمک‌های مالی پوهنتون کاردان، بسته‌های تصویری محصلان، پیام‌های محصلان، رهنمود بورسیه‌ها و کمک‌های مالی و سایر فعالیت‌ها را انجام می‌دهد.

پوهنتون کاردان همه ساله مبلغ مشخصی را جهت ارایه بورسیه‌ها و کمک‌های مالی برای محصلان و جدیدالشمولان مقاطع لیسانس و ماستری خویش جهت تعهد این پوهنتون در قبال اهداف توسعه پایدار سازمان ملل به ویژه هدف نخست ریشه‌کن ساختن فقر اختصاص می‌دهد تا توانسته باشد گامی اساسی را جهت ارایه خدمات تحصیلی برای همه‌ی طبقات جامعه فراهم سازد و در جهت ریشه‌کن سازی و محو فقر از جامه سهم خود را ایفا نماید.

برای معلومات بیشتر در مورد بورسیه‌ها و کمک‌های مالی پوهنتون کاردان از لینک زیر دیدن کنید:
https://kardan.edu.af/Success-Center/scholarships.aspx