پوهنتون کاردان از دومین پلان استراتیژیک خویش برای سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۱ رونمایی کرد

پوهنتون کاردان افتخار دارد که به روز شنبه، ۱۹ سرطان سال روان خورشیدی، از دومین پلان استراتیژیک خویش برای سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۱ که با مشوره کارمندان، محصلان، فارغان و شرکای استراتیژیک این پوهنتون با تمرکز روی برتری و توسعه، تهیه شده است، رونمایی کرد. پلان استراتیژیک پنج سال آینده پوهنتون کاردان با دورنمایی برتری و توسعه شامل پنج هدف استراتیژیک، پنج ارزش و دو ابتکار استراتیژیک می‌شود که برمبنای دیدگاه و مأموریت این پوهنتون، تدوین شده است.

روئین رحمانی، رییس و بنیانگذار پوهنتون کاردان در مورد دورنمای سال ۲۰۲۵ پوهنتون کاردان گفت: "با موجودیت یک تیم متعهد و متخصص در پوهنتون کاردان، افتتاح پلان استراتیژیک (۲۰۲۵-۲۰۲۱) پوهنتون کاردان را به فال نیک گرفته و آن‌را یک گام اساسی در راستای توسعه و برتری علمی که محور اساسی کار ما را در ۵ سال آینده تشکیل می‌دهد، می‌دانم. در این پلان استراتیژيک، پنج هدف استراتیژیک مشخص شده است که هر کدام شان بیانگر تعهد پوهنتون کاردان به دورنمای برتری و توسعه در ۵ سال آینده است. ما با حفظ ارزش‌های قبلی در پلان استراتیژیک،‌ برای دستیابی به تمامی این ارزش‌ها با جدیت بیشتر تلاش خواهیم کرد. ایجاد کمپلکس تحصیلی از سوی پوهنتون کاردان یکی از نوآوری‌های مهم ما در ۵ سال آینده خواهد بود که با ایجاد آن تقاضای جامعه اکادمیک کاردان برای داشتن یک محیط تحصیلی برابر به معیارهای بین المللی مرفوع خواهد شد."

اهداف استراتیژیک پوهنتون کاردان برای پنج سال آینده شامل انکشاف و برتری علمی، موفقیت محصلان و فارغان، برتری در تحقیق، هویت پوهنتون و توسعه پوهنتون می‌شود. افزون بر این، برتری، مردم، همکاری، صداقت و نوآوری ارزش‌های اساسی پوهنتون کاردان را تشکیل می‌دهند. در کنار اهداف استراتیژیک، ایجاد مراکز عالی و بنیاد کاردان ابتکارهای مهم این پلان پنج ساله پوهنتون کاردان است.

میرویس نهضت، رییس اجراییه پوهنتون کاردان با اشاره به دست‌آوردها و تطبیق پلان استراتیژیک اول پوهنتون کاردان، گفت: "ما افتخار داریم که با موجودیت یک تیم متعهد در پوهنتون کاردان، توانسته‌ایم به تمامی اهداف استراتیژیک و ابتکاراتی که در پلان استراتیژیک ما برای سال‌های ۲۰۱۵ الی ۲۰۲۰ تعیین شده بود، دست یافته‌ایم. یکی از اهداف ما در پلان استراتیژیک گذشته رشد علمی و مسلکی محصلان بود که ما توانستیم با ازدیاد برنامه‌های تحصیلی، دیجیتالی‌سازی پوهنتون، راه‌اندازی برنامه‌های خارج از نصاب، برنامه‌های تقدیر از محصلان، مشارکت محصلان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی و ایجاد در بخش شمولیت محصلان، به این هدف دست یابیم."

در برنامه مجازی رونمایی از پلان استراتیژیک پوهنتون کاردان در کنار هیئت رهبری پوهنتون کاردان، استادان، کارمندان محصلان، فارغان و شرکای استراتیژیک این پوهنتون اشتراک داشتند.

پوهنتون کاردان در نظر دارد تا برای پنج‌ سال آینده، برنامه‌های جدید لیسانس و ماستری را برمبنای نیاز بازار کار افغانستان، ایجاد کند. برعلاوه این پوهنتون درنظر دارد تا کادر متخصص و ورزیده را استخدام کرده و زمینه رشد و پیشرفت‌شان را فراهم بسازد. این پوهنتون هم‌چنان درنظر دارد تا بهترین محصلان را جذب کرده و روی موفقیت، پیشرفت و رشد مهارت‌های آنان از طریق طرح‌ریزی و تطبیق برنامه‌های مفید، گام‌های اساسی را برداشته، زمینه مشارکت محصلان در برنامه‌های شامل نصاب، خارج از نصاب و رقابت‌های منطقوی و بین‌المللی را فراهم ساخته و فرصت‌های مناسب کارآموزی و کاری را برای‌شان مهیا سازد.

پوهنتون کاردان متعهد است تا با ایجاد مراکز عالی و بنیاد کاردان نقش بسزایی در تطبیق و نهادینه‌سازی اولویت‌های انکشافی ملی داشته باشد. ایجاد مرکز انکشاف تحصیلات عالی در پوهنتون کاردان، ایجاد دفتر توسعه پایدار، قرارگیری در جمع پوهنتون‌های تاثیرگذار جهان از سوی نهاد تحصیلات عالی تایمز، حمایت مالی از کتابخانه سیار برای کودکان، حمایت مالی از رقابت‌های ورزشی به سطح ملی و فراهم‌سازی کمک‌های مالی و بورسیه‌ها برای هزاران جوان افغان نشان‌دهنده‌ی تعهد، خدمت و تأثیرگذاری پوهنتون کاردان در جامعه می‌باشد.

دورنمای ۲۰۲۵ پلان استراتیژیک پوهنتون کاردان، چارچوبی‌ست برای تعهدات این پوهنتون در راستای کیفیت، رهبری و برتری در تحصیلات عالی افغانستان؛ پوهنتون کاردان مصمم است با طرح‌ریزی و تطبیق این اهداف مهم و استراتیژیک، نقش مهمی در بهبود کیفیت تحصیلات عالی در افغانستان و رفاه جامعه، داشته باشد.

پوهنتون کاردان از همه محصلان، فارغان، کارمندان و نهادهای همکار که در روند طرح‌ریزی و تطبیق پلان استراتیژیک این پوهنتون، ما را یاری می‌کنند، صمیمانه سپاسگزاری کرده و از آنان قدردانی می‌کند.