پوهنتون کاردان برنامه معلوماتی مجازی را پیرامون صلح و عدالت در اسلام برگزار کرد

دیپارتمنت اقتصاد پوهنتون کاردان به تاریخ ۳۱ جوزای ۱۴۰۰، به عنوان بخشی از تعهد خویش برای دستیابی به هدف شانزدهم: صلح، عدالت و نهادهای توانمند توسعه پایدار سازمان ملل متحد، برنامه معلوماتی مجازی را  تحت عنوان «صلح و عدالت در اسلام» برگزار کرد.

نجیب الله عمری، مشاور وزارت حج و اوقاف و عبدالقادر ثاقب، نماینده وزارت دولت در امور صلح، این برنامه را به شرکت کنندگان ارایه کردند. مهمانان سخنران درباره صلح و عدالت از دید اسلام و بهترین روش‌ها برای صلح پایدار صحبت کردند. هدف اصلی این جلسه افزایش آگاهی محصلان در مورد صلح و عدالت در اسلام از طریق مشارکت ذینفعان مختلف، به ویژه نهادهای دولتی بود.

محمد یوسف الکوزی، استاد دیپارتمنت اقتصاد گفت: «برنامه مجازی امروز گواهی بر تعهد ما برای دستیابی به هدف شانزدهم بود. ما با مشارکت نهادهای دولتی، به ویژه وزارت دولت در امور صلح، به محصلان خود کمک می‌کنیم تا دانش اساسی صلح و عدالت در اسلام و بهترین روش‌ها برای برقراری صلح پایدار را به دست آورند.»

اگر علاقه‌مند تحصیل در رشته اقتصاد هستید و می‌خواهید مهارت‌های علمی این رشته را فرا گرفته و نقش موثر در بهبود اقتصاد کشور داشته باشید، لیسانس در رشته اقتصاد بهترین گزینه برای شما است. برای معلومات مزید: https://kardan.edu.af/dr/Academics/bsc.aspx