ورکشاپ آموزشی پیرامون مشارکت و کسب عضویت در نهاد رضاکاران سازمان ملل متحد

پوهنحٔی اقتصاد پوهنتون کاردان با همکاری نهاد رضاکاران سازمان ملل متحد به روز پنج‌شنبه، ۲۴ سرطان سال ۱۴۰۰، ورکشاپ آموزشی را پیرامون مشارکت و کسب عضویت در نهاد رضاکاران سازمان ملل متحد، برای محصلان پوهنتون‌های مختلف کشور برگزار کرد.

هدف ورکشاپ توسعه فرهنگ رضاکاری در میان محصلان پوهنتون‌های افغانستان بود. همکاری پوهنتون کاردان با سازمان‌های بین المللی، نشان‌گر تهعد این نهاد برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، به ویژه هدف هفدهم: مشارکت برای دستیابی به اهداف است. در این ورکشاپ، توسط آقای عبدالبصیر حبیبی، معاون رییس نهاد رضاکاران سازمان ملل متحد در افغانستان ارایه شد و ۴۰ محصل از پوهنتون کاردان و سایر پوهنتون‌های دیگر افغانستان شرکت کردند.

داکتر سید عبدالمعزیز، رییس پوهنځی اقتصاد  گفت: «رضاکاری یک روش ایده آل است تا بتوانیم در جامعه برای افراد نیازمند کمک کرده و نقش مثبت داشته باشیم.  می‌خواهیم محصلان ما در فعالیت‌های رضاکارانه شرکت کرده و مسوولیت اجتماعی خود را انجام دهند.»

در پایان ورکشاپ، محصلان اشتراک ‌کننده توانستند عضویت نهاد رضاکاران سازمان ملل متحد را کسب کرده، در مورد رضاکاری در افغانستان اطلاعات لازم را دریافت نموده و در فعالیت‌های رضاکارانه این نهاد، سهیم شوند.

برنامه رضاکاران سازمان ملل متحد، در راستای دستیابی به صلح و توسعه از طریق فعالیت‌های رضاکارانه  در سراسر جهان کار می‌کند. این برنامه با شرکای خود همکاری می‌کنند تا رضاکاران واجد شرایط، با انگیزه و حمایت شده سازمان ملل متحد را در برنامه‌های انکشافی سهیم ساخته، ارزش و اهمیت رضاکاری و شناخت جهانی را ارتقا دهند.

پوهنځی اقتصاد با ارایه بهترین نصاب درسی، به پیشرفت جامعه، کشور و منطقه کمک می‌کند. برنامه بلند مدت پوهنځی اقتصاد، برنامه‌های یادگیری متنوع را پیش بینی می‌کند که از روند یادگیری حمایت نموده و انعطاف پذیری بیشتری می‌بخشد. ما بر اهمیت تحقیق و فعالیت‌های فوق برنامه در افزایش تجربه محصلان، پیشرفت‌های علمی و خدمات اجتماعی تاکید می‌کنیم. ارایه یک برنامه علمی خوب، اولین قدم ما در نوین ساختن برنامه اداره تجارت در منطقه و جهان است که برتری در آموزش، تحقیقات و خدمات اجتماعی شناخته شده است.

برای معلومات مزید در مورد پوهنځی اقتصاد:

https://kardan.edu.af/dr/Academics/faculty_of_economics.aspx