نمایشگاه مرکز موفقیت محصلان برگزار شد

مرکز موفقیت محصلان پوهنتون کاردان به روز شنبه، ۲۱ حمل سال ۱۴۰۰، طی مراسم ویژه نمایشگاه مرکز موفقیت محصلان را جهت معرفی فعالیت‌ها و خدمات این مرکز برای محصلان، در شعبه پروان دو این پوهنتون برگزار کرد.

هدف از راه‌اندازی این نمایشگاه، ارایه معلومات پیرامون دفتر خدمات کاریابی، دفتر روابط با فارغان، امکانات و سهولت‌های این مرکز، انجمن‌های محصلان، برنامه‌های آینده و انگیزه‌دهی محصلان در اشتراک برنامه‌های خارج از نصاب درسی عنوان شد.

اجمل نبی زاده مدیر دفتر مشارکت و موفقیت محصلان پوهنتون کاردان گفت: «در نمایشگاه مرکز موفقیت محصلان، کاردانیان جدید و محصلان رشته‌های مختلف در مورد برنامه‌ها و فعالیت‌های متنوع این مرکز آگاهی حاصل کردند و برای شان انگیزه داده شد تا در انجمن‌های مختلف اشتراک کرده و از برنامه‌های مفید که از سوی این مرکز راه‌اندازی می‌شود، استفاده مؤثر کنند.»

در همین حال، ابرار محمد صادق، یکی از محصلان جدید برنامهٔ اداره تجارت گفت: «در نمایشگاه امروز در مورد بخش‌های مختلف مرکز موفقیت محصلان معلومات دریافت کردم و در پهلوی این در مورد دفتر خدمات کاریابی اطلاعات حاصل کردم و خوشحال استم که پوهنتون کاردان این چنین فرصت را برای محصلان ایجاد می‌کند تا در رشته‌های مورد نظر شان صاحب کار شوند.»

علاوه بر این، حسینا قادری محصل جدید برنامه کمپیوتر ساینس از برگزاری این نمایشگاه استقبال نموده و برنامه مفید عنوان کرد که معلومات مفصل برای محصلان جدید که در مورد مرکز موفقیت محصلان نداشتند، ارایه کردند. وی هم‌چنان افزود: این واقعاً یک ابتکار عالی است که پوهنتون کاردان انجمن‌های مختلف را برای بلند بردن ظرفیت محصلان و مهارت‌های شان فراهم ساخته است تا ما بتوانیم در انجمن‌های مختلف عضو باشیم و از برنامه‌های خارج از نصاب این پوهنتون در ارتقای ظرفیت‌های علمی و عملی خود بهره‌مند شویم.»

علاوه براین، در ختم برنامه، بازی‌های متنوع ذهنی میان اشتراک کننده‌گان این نمایشگاه جهت سرگرمی شان، راه‌اندازی شد.

این برنامه باعث شد تا محصلان از فواید اشتراک در برنامه‌های خارج نصاب آگاه شده و بیش از ۱۰۰ محصل برای عضو شدن در انجمن‌های مختلف پوهنتون کاردان ثبت ‌نام کردند.

پوهنتون کاردان در حال حاضر دارای ۱۹ انجمن محصلان است که در بخش‌های مختلف، جهت بلند بردن ظرفیت‌های محصلان فعالیت می‌کند.