پوهنتون کاردان در همکاری رادیو تلویزیون ملی برنامه معلوماتی زنده را پیرامون بازار کار افغانستان برگزار کرد

دفتر خدمات کاریابی پوهنتون کاردان به روز پنج‌شنبه، ۲۰ جوزای سال روان خورشیدی، برنامه‌ی معلوماتی زنده را در مورد «بازار کار افغانستان» با همکاری رادیو تلویزیون ملی افغانستان (RTA) از طریق صفحه رسمی فیسبوک این پوهنتون برگزار کرد. هدف از راه‌اندازی این برنامه، آگاهی‌دهی برای مردم و فراهم سازی فرصتی برای بلند بردن مهارت‌های لازم برای استخدام موفق در بازار کار، دریافت فرصت‌های کاری فعلی و سازمان‌های استخدام کننده در افغانستان، بود.

حبیب بهزاد، مشاور منابع بشری رادیو تلویزیون ملی افغانستان، در مورد روش استخدام رسانه‌ها و مهارت‌های لازم برای استفاده از فرصت‌های کاری در رادیو تلویزیون ملی افغانستان بحث کرد و معلومات جامع و دقیق را پیرامون بازار کار افغانستان، با بینندگان شریک کرد. آقای بهزاد هم‌چنان، اطلاعات لازم را در مورد فرصت‌های کاری موجود در رادیو تلویزیون ملی افغانستان در اختیار مخاطبان قرار داد.

آقای بهزاد گفت: «دو بخش اساسی در رادیو تلویزیون ملی افغانستان وجود دارد یکی از آنها مربوط به رسانه و دیگری مربوط به امور اداری است. ما فرصت‌های کاری گسترده‌‎ای را برای متقاضیان واجد شرایط در این رسانه، فراهم می‌کنیم و خرسند هستیم که فرصت‌های کاری را برای محصلان و فارغان پوهنتون کاردان در این نهاد، نیز فراهم کنیم.»

محمد امین حکیمی، مدیر دفتر خدمات کاریابی پوهنتون کاردان، اشاره کرد که به عنوان بخشی از تعهد این پوهنتون در قبال هدف چهارم اهداف توسعه پایدار که  آموزش با کیفیت است، ما برنامه‌های زنده معلوماتی را که عموم مردم می‌توانند به آن دسترسی داشته و در دریافت فرصت‌های کاری کمک شان کند، راه‌اندازی می‌کنیم تا بتوانند در مورد سازمان‌های مختلف در افغانستان، معلومات حاصل کرده و به کار گماشته شوند.

دفتر خدمات کاریابی پوهنتون کاردان از طریق ارایه برنامه‌ها و خدمات تخصصی به محصلان و فارغان این پوهنتون در دستیابی به اهداف کاری شان کمک می‌کند. این دفتر برنامه‌ها و سمینارهای آموزشی و توسعه حرفه‌ای را فراهم و محصلان را در جهت دریافت فرصت‌های کاری و موفقیت مسلکی و کاری کمک می‌کند.

برای معلومات مزید در مورد دفتر خدمات کاریابی:   

https://kardan.edu.af/dr/Success-center/career_services.aspx

برای دریافت معلومات در مورد دفتر توسعه پایدار: https://kardan.edu.af/dr/sustainability/