کنفرانس سالانه انکشاف تحصیلات عالی در افغانستان به ابتکار پوهنتون کاردان برگزار شد

پوهنتون کاردان افتخار دارد که امروز پنج‌شنبه، ۱۹ حمل سال ۱۴۰۰، کنفرانس سالانه انکشاف تحصیلات عالی را با تمرکز روی ایجاد اصلاحات در امتحان کانکور با حضورداشت پروفیسور دکتور عباس بصیر وزیر تحصیلات عالی افغانستان، داکتر حمیدالله فاروقی وزیر دولت در امور شهدا و معلولین، دوکتور عبدالکریم توتاخیل معاون انسجام امور دولت، محترم روئین رحمانی رییس پوهنتون کاردان، پوهاند دکتور عثمان بابری رییس پوهنتون کابل، محققان داخلی و خارجی، شرکای استراتیژیک پوهنتون کاردان، استادان، فارغان و محصلان این پوهنتون، برگزار کرد.

این کنفرانس با هدف ایجاد اصلاحات در امتحان کانکور، انکشاف نظام تحصیلات عالی با استفاده از راه‌اندازی تحقیقات علمی در افغانستان، ایجاد فرصت‌ها برای بحث روی انکشاف پالیسی‌های مرتبط به تحصیلات عالی و ترویج نوآوری در سکتور تحصیلات عالی با استفاده از فن‌آوری نوین تحصیلی، برگزار شد. در این کنفرانس ضمن گشایش مرکز انکشاف تحصیلات عالی در پوهنتون کاردان و گفتمان ویژه در مورد امتحان کانکور و انکشاف تحصیلات عالی، پنج رساله‌ی تحقیقی نیز پیرامون ایجاد اصلاحات در امتحان کانکور از سوی محققان داخلی و خارجی پوهنتون کاردان ارایه و یافته‌های آن با اشتراک‌کنندگان شریک شد.

در همین حال، روئین رحمانی رییس عمومی و بنیانگذار پوهنتون کاردان چنین گفت: «تحصیلات بنا و اساس جامعه را تشکیل می‌دهد و متضمن انکشاف و توسعه نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشور است.»

آقای رحمانی همچنان افزود که تقویت انکشاف پایدار تحصیلات عالی در کشور، نیاز مبرم و ضروری در کشور است. بناً، برای داشتن نظام تحصیلات عالی پویا باید اصلاحات اساسی و گسترده در امتحان کانکور به میان آید.

افزون بر این دکتور عباس بصیر، وزیر تحصیلات عالی کشور در نخست از پوهنتون کاردان بمنظور راه‌اندازی کنفرانس سالانه انکشاف تحصیلات عالی در افغانستان و ایجاد مرکز انکشاف تحصیلات عالی در این پوهنتون، اظهار سپاس و قدردانی کرد. وی گفت: «پوهنتون کاردان یک نگاهِ اکادمیک به نظام تحصیلات عالی در کشور و امتحان کانکور دارد. این پوهنتون همیشه دنبال راه‌کارهای مؤثر بوده و مدام به وزارت تحصیلات عالی با یک طرح جدید آمده است. این کنفرانس نیز بیانگر تعهد پوهنتون کاردان برای ایجاد اصلاحات در نظام تحصیلات عالی کشور است.»

وزیر تحصیلات عالی افزود: «برای داشتن تحصیلات عالی با کیفیت و پویا باید روی محورهای اساسی چون ازدیاد کمیت افرادی که به نظام تحصیلات عالی دسترسی دارند، بلندبردن کیفیت تدریس در نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی و تولید علم و دانش، تمرکز ویژه صورت گیرد؛ زیرا راه‌‌کارهای پیشرفت و توسعه هر سکتور جامعه را نظام تحصیلات عالی‌اش مشخص و تضمین می‌کند.»

علاوه براین، دکتور بصیر، مدیریت دقیق تحصیلات عالی افغانستان، مدیریت تدریس الکترونیکی (آنلاین)، ایجاد میکانیزم‌های جدید آموزشی، ایجاد اصلاحات در امتحان کانکو و ایجاد طرزالعمل‌های داخلی وزارت تحصیلات‌عالی را از جمله‌ی برنامه‌های آینده این وزارت برشمرد.

در ضمن، حمیدالله فاروقی، وزیر دولت در امور شهدا و معلولین افغانستان، در مورد نقش تحصیلات عالی کشور و راه‌کارها برای انکشاف تحصیلات عالی دولتی و خصوصی کشور سخن گفت و نقش سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی را در این راستا حیاتی دانست. وی گفت: «امیدوار هستیم که کنفرانس امروزی را که پوهنتون کاردان راه‌اندازی کرده است، یک شروع خوب باشد تا بتوانیم تحقیقات علمی را در سطح کشور بیشتر ساخته و یک نقش قابل ملاحظه را در سطح بین‌المللی داشته باشیم.»

در ادامه کنفرانس، گفتمانِ پیرامون ایجاد اصلاحات در امتحان کانکور و انکشاف تحصیلات عالی در کشور با اشتراک روئین رحمانی رییس پوهنتون کاردان، پوهاند دکتور محمد عثمان بابری رییس پوهنتون کابل، پوهاند عبدالقدیر خموش رییس اداره ملی امتحانات، داکتر پروین رای استاد پوهنتون کاردان و داکتر احمد خالد حاتم رییس پوهنځی علوم اجتماعی، برگزار شد. پس از پایان گفتمان، مرکز انکشاف تحصیلات عالی پوهنتون کاردان از سوی رییس پوهنتون کاردان و معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی آقای نوراحمد درویش، رسماً گشایش یافت.

در پایان کنفرانس، محققان داخلی و خارجی، پنج رساله تحقیقی شان را روی مطالعه فرآیند امتحان کانکور در افغانستان، استفاده از فن‌آوری دیجیتال در برگزاری امتحان کانکور، مطالعه و بررسی تاثیر اقتصادی امتحان کانکور در شهر کابل، چالش‌ها و راه‌کارهای امتحان کانکور در افغانستان، تحلیل حقوقی چالش‌های امتحان کانکور ، ارایه کردند و یافته‌های شان را با اشتراک‌کنندگان شریک ساختند.

در پایان کنفرانس به تمامی محققانی که رساله‌های شان را روی ایجاد اصلاحات در امتحان کانکور ارایه کردند، تقدیرنامه‌ها اهدا شد. پوهنتون کاردان درنظر دارد تا سال یک‌بار کنفرانس انکشاف تحصیلات عالی را در افغانستان برگزار کند تا به انکشاف تحصیلات عالی در این کشور، کمک کرده باشد.