پوهنتون کاردان در مجمع توسعه پایدار آسیا – پاسفیک ۲۰۲۱ شرکت کرد

محمد شمس فورمولی، مسوول دفتر توسعه پایدار پوهنتون کاردان از تاریخ ۲۴ الی ۲۶ حوت سال ۱۳۹۹، در مجمع توسعه پایدار آسیا- پاسفیک APFSD-2021)) شرکت کرد تا پیرامون موضوعات مختلف در مورد توسعه پایدار بحث و تاثیر ویروس کرونا (COVID- 19) در سطح محلی، ملی و منطقه‌ای، تبادل نظر کند. در این مجمع، جوانان از سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه گردهمایی مجازی را تشکیل دادند و در مورد مسایل مختلف توسعه پایدار بحث و گفت‌وگو کردند.

در این مجمع، گروه از جوانان آسیا – پاسفیک در مورد هدف اول: محو فقر، هدف دوم: از بین بردن گرسنگی، هدف سوم: زندگی صحت‌مند، هدف هشتم: کار مناسب و رشد اقتصادی، هدف دهم: کاهش نابرابری، هدف دوازدهم: تولید و مصرف مسوولانه، هدف سیزدهم: اقدام برای اقلیم، هدف شانزدهم: صلح، عدالت و نهادهای نیرومند و هدف هفدهم مشارکت دستیابی به اهداف بحث کردند. هم‌چنان، شرکت کنندگان جوان راه‌کارهای را برای رشد و توسعه فراگیر جهت تسریع اجرای برنامه ۲۰۳۰ در منطقه آسیا و اقیانوسیه پیشنهاد کردند.

مجمع جوانان توسعه پایدار آسیا- پاسفیک، توسط مجمع بین الدولتی توسعه پایدار آسیا- پاسفیک (APFSD) از تاریخ سه الی شش حمل سال ۱۴۰۰، برگزار شد.
مجمع بین دولتی توسعه پایدار آسیا- پاسفیک بستر منطقه‎ای برای حمایت از کشورها، به ویژه کشورهای نیازمند، در اجرای و تطبیق دستور کار برنامه ۲۰۳۰ برای توسعه پایدار در حالی که به عنوان یک جلسه مقدماتی منطقه‌ای در مجمع سیاسی سطح بالا خدمت می‌کند‌، است.

این مجمع با شناسایی روندهای منطقه‎ای، تلفیق و به اشتراک گذاری بهترین شیوه‌ها و آموزه‌های آموخته شده، یک چشم انداز منطقه‌ای در مورد اجرای دستور کار ۲۰۳۰ ارایه کرد. این مجمع مشارکت‌های ارگان‌های سیستم سازمان ملل (در سطح منطقه‌ای)، سایر سازمان‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و ذینفعان مربوطه را در نظر گرفت. در همین حال، مجمع توسعه پایدار آسیا- پاسفیک از پیگیری و بررسی پیشرفت در دستور کار ۲۰۳۰ در سطح منطقه نیز پشتیبانی کرد.

دفتر توسعه پایدار پوهنتون کاردان، بخشی از این نهاد تحصیلی است که مسوول پیشبرد اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) در پوهنتون کاردان است. این دفتر با درک اینکه چالش‌های پایداری جهانی به اقدامات و همکاری‌های جمعی نیاز دارد، با سازمان‌های ملی، منطقه‌ای و بین المللی همکاری می‌کند و بهترین روش‌ها را برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار(SDGs) در افغانستان ترویج و به اشتراک می گذارد.

برای معلومات مزید در مورد توسعه پایدار پوهنتون کاردان: https://kardan.edu.af/dr/sustainability/