برنامه معلوماتی پیرامون چالش‌ها و فرصت‌‎های تعدیل قانون منع خشونت علیه زن

پوهنتون کاردان و موسسه کانادایی برای اطفال متاثر از جنگ یا War Child CANADA به روز دوشنبه ۹ حمل ۱۴۰۰، جلسه‌ی معلوماتی را برای ارزیابی انتقادی وضعیت حقوقی، مطالب و تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان، در تالار کنفراس‌های شعبه تایمنی برگزار کرد.

در این برنامه‌ی معلوماتی، مقام‌های عالی رتبه دولت از وزارت‌ امور زنان، وزارت عدلیه، وزارت ارشاد حج و اوقاف، وزارت دولت در امور پارلمانی، نمایندگان آژانس‌های مربوطه سازمان ملل، نمایندگان دونرها و جامعه مدنی حضور داشتند و روی برنامه روی قانون منع خشونت علیه زنان بحث و تبادل نظر کردند.

افزون بر این، محمد خالد حاتم، ریس پوهنځی علوم اجتماعی پوهتنون کاردان، در مورد قانون منع خشونت، اهمیت و کاربرد آن به صورت مفصل صحبت کرد و این قانون را مورد نقد و بررسی قرار داد و موارد نقد آن را نیز بیان داشت.
در همین حال، محب الله شاغاسی مسوول بخش محاکم تمثیلی پوهنتون کاردان در مورد وضعیت عمومی زنان، چالش‌ها و مشکلات اجتماعی که زنان در سراسر افغانستان با آن روبرو هستند به صورت مفصل معلومات ارایه کرد.

این در حالیست که قانون منع خشونت علیه زنان، در زمان حامد کرزی رییس جمهور اسبق جهموری اسلامی افغانستان، ایجاد شد. هدف از ایجاد این قانون رسیده‌گی به جرایم خشونت علیه زنان و اطفال است که هنوز رای پارلمان را بدست نیاورده و این خود بیانگر چالش بزرگ فراروی اجرای این قانون می‌باشد که نیاز است تا روی آن بحث و تبادل نظر صورت گیرد.

قانون منع خشونت علیه زنان، یکی از جنجالی‌ترین قوانین افغانستان بوده که در دو دهه‌ی اخیر، مجلس نمایندگان در برابر تصویب آن مقاومت کرده است. اکنون احکام جزایی آن (فصل مربوط به جرم‌انگاری خشونت علیه زنان) در قانون جدید جزای افغانستان (کُد جزا) گنجانیده نشده است. به همین اساس تصمیم اتخاذ گردید تا این قانون مورد تعدیل قرار گیرد و جهت تایید به مجلس نمایندگان جمهوری اسلامی افغانستان فرستاده شود تا بصورت دقیق و همه‌جانبه آن مورد تطبیق قرار گیرد.

پوهنتون کاردان همواره در تلاش است که همچو برنامه‌های معلوماتی را جهت ارتقای ظرفیت‌های علمی محصلان خویش برگزار کند.