دیدار محصلان پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان از وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان

محصلان پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان به روز شنبه ۱۱ ثور سال ۱۴۰۰، در یک سیر علمی از ریاست و لابراتوارهای کریمنالتخنیک وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان دیدار کردند.

هدف اساسی این دیدار، آشنایی محصلان با لابراتوارهای کریمنالتخنیک وزارت داخله کشور و شعبات مختلف ریاست کریمنالتخنیک عنوان شد.

در این سیر علمی محصلان سمسترهای مختلف پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان اشتراک داشتند و از شعبات مختلف ریاست کریمنالتخنیک بازدید کردند. در ضمن، مسوولین این ریاست برای محصلان پیرامون بخش‌های مختلف ریاست کریمنالتخنیک، لابراتوارهای این بخش، وسایل و ابزار جرم شناسی و نحوه استفاده از آنها معلومات لازم ارایه کردند.

جمشید صدیقی، آمر پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان گفت: «ما خرسند هستیم که جهت رشد ظرفیت‌های عملی محصلان رشته حقوق در کنار دروس نظری، زمینه همچو سیرهای علمی را به صورت مداوم فراهم ‌می‌سازیم. علاوه خواهان این هستیم تا محصلان خویش را مطابق به تقاضای بازار کار آموزش داده و آنها را آماده کار کنیم.»

محصلان اشتراک کننده در این دیدار، راه‌اندازی چنین برنامه‌ها را در رشد و ارتقای ظرفیت‌های شان موثر دانستند و علاوه کردند این برنامه‌ها سطح معلومات و دانش عملی شان را پیرامون مضمون‌های تخصصی این رشته که در صنف فرا می‌گیرند، ارتقا می‌دهد.

از علم کریمنال تخنیک، به منظور کشف و تثبیت جرایم، بررسی محل واقعه و به دست آوردن آثار، اعراض و علایم اثباتیه در محل جرم، استفاده می‌شود.

کریمنال تخنیک، آثار به دست آمده از محل واقعه را، مورد تدقیق در لابراتوارها قرار داده و از این آثار، رد پای مجرم را به دست می آورد، که بعداً به حیث یک ثبوت در مقابل مجرم استفاده می‌شود.

پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان هم‌واره در تلاش است تا زمینه کار عملی و دیدار محصلان را از ارگان‌های مختلف و در مطابقت به رشته‌های تحصیلی شان فراهم بسازد.
برای معلومات بیشتر در مورد رشته حقوق پوهنتون کاردان از لینک زیر دیدن کنید: https://kardan.edu.af/dr/Academics/llb.aspx