دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین الملل پوهنتون کاردان میزبان گفت‌وگوی زنده‌ی معلوماتی پیرامون توافق‌نامه دوحه و تاثیر آن بر افغانستان بود

دیپارتمنت علوم سیاسی و روابط بین الملل پوهنتون کاردان میزبان گفت‌وگوی معلوماتی با آقای اسد واحدی، تحلیلگر سیاسی و استاد پوهنتون کابل، پیرامون «توافق‌نامه دوحه و تاثیر آن بر افغانستان» بود. هم‌چنان محمد کوثر دولتزی استاد دیپارتمنت علوم سیاسی و راوبط بین الملل (BPSIR) پوهنتون کاردان، گرداننده این گفت‌وگوی زنده از طریق صفحه فیسبوک پوهنتون کاردان بود.

میزبانی چنین برنامه‌ها، نشان‌گر تاثیر مثبت پوهنتون کاردان در جامعه بوده و در راستایی دستیابی این پوهنتون به هدف شانردهم: صلح، عدالت و نهادهای توانمند و هدف هفدهم: مشارکت برای اهداف، توسعه پایدار سازمان ملل متحد کمک می‌کند.

در این گفت‌وگو آقای وحیدی از مردم افغانستان خواست که توافق‌نامه دوحه را جدی بگیرند. توافق‌نامهِ که  در ۱۰ حوت ۱۳۹۸ توسط طالبان و ایالات متحده در دوحه امضا شد؛ تا پایان جنگ در افغانستان باشد.

در این توافق‌نامه، جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان توسط هرگونه گروه یا فرد علیه امنیت ایالات متحده و متحدان آن را تهدید می‌کند و اعلام جدول زمانی برای خروج همه نیروهای خارجی از افغانستان را مجاز می‌داند. آقای وحیدی اظهار داشت که اجرای هر دو شرط برای آغاز گفت‌وگو‌های میان افغانان و دستیابی به آتش بس و صلح پایدار در افغانستان لازم است.

برنامه لیسانس علوم سیاسی و روابط بین الملل پوهنتون کاردان خود را مسوول گردهم آوردن ذی نفعان اصلی سیاسی برای بحث در مورد چالش‌های سیاسی کشور و آموزش جامعه در زمینه دانش سیاسی، آشنایی و درک مسایل سیاسی امروزی می‌داند تا آنها از طریق چنین برنامه‌هایی، معلومات و مهارت‌های تحلیلی شان مرتبط به موضوعات سیاسی داخلی و بین المللی را افزایش دهند.

برای معلومات مزید در مورد برنامه برنامه لیسانس علوم سیاسی و روابط بین الملل پوهنتون کاردان: https://kardan.edu.af/dr/Academics/bps.aspx