پوهنتون کاردان تفاهم‌نامه همکاری را با پوهنتون کارلتون کانادا امضا کرد

پوهنتون کاردان و پوهنتون کارلتون کانادا، به تاریخ سوم سرطان سال روان خورشیدی، تفاهم‌نامهِ همکاری‌های دوجانبه را جهت گسترش‌ همکاری‌های بین‌المللی هر دو نهاد تحصیلی، امضا کردند. هدف اساسی این تفاهم‌نامه، تسهیل همکاری‌ها میان پوهنتون کاردان و پوهنتون کارلتون در قسمت ارتقای ظرفیت، حمایت از فعالیت‌های تحقیقی، طرح‌ریزی برنامه‌های موثر، توسعه و تبادل بهترین روش‌ها و سایر همکاری‌های اکادمیک برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار به ویژه هدف چهارم: آموزش باکیفیت است.

هر دو نهاد تحصیلی می‌توانند از این تفاهم نامه برای افزایش فعالیت‌های علمی و تحقیقی در زمینه مسایل منطقه‌ای و جهانی در مواجه با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (UN SDGs) بهره‌مند شوند. هم‌چنان، اعضای هیئت علمی و محصلان پوهنتون کاردان می‌توانند، در زمینه تحقیق با شرکای بین المللی همکاری کرده و در نهایت برای کمک به اقتصاد شان آماده شوند. پوهنتون‌ها هم‌واره فرصت دارند تا بهترین روش‌های جهانی را انتخاب کنند تا هر دو نهاد بتوانند به صورت متقابل در برنامه‌ها و فرایندها سهیم باشند.

 داکتر سید عبدالمعز، رییس پوهنځی اقتصاد پوهنتون کاردان گفت: «امضای چنین تفاهم‌نامه‌ها با پوهنتون‌ها بین المللی و عملی ساختن تعهدات تفاهم‌نامه‌ می‌تواند برتری علمی و تلاش‌ها را برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد تقویت کند.»

بر اساس این تفاهم‌نامه، پوهنتون کاردان و پوهنتون کارلتون پیشرفت‌های علمی هر برنامه را بررسی کرده و در تحقیق‌ها، ظرفیت سازی و همکاری‌های اکادمیک همکاری می‌کنند.

محمد صمیم سدید، هماهنگ کننده دفتر روابط بین الملل و مشارکت‌های استراتژیک پوهنتون کاردان گفت: «همکاری با پوهنتون‌های خارج از کشور به ما در تقویت روابط بین الملل و مشارکت‎‌های استراتژیک کمک می‌کند تا تلاش‌های ما را در راستای جهانی شدن به وضوح نشان دهد.»

دفتر روابط بین الملل و مشارکت‌های استراتیژیک (OIASP) پوهنتون کاردان، توسط تیم متهعد علمی، تحت مشوره معاون علمی و حمایت کمیته مشورتی پلان استراتیژیک (SPAC) فعالیت‌ می‌کند. رییسان پوهنځی‌های پوهنتون کاردان به علاوه سایر واحدهای مهم علمی، وظایف این دفتر را بر عهده دارند. فعالیت‌های اجرایی این دفتر به دو بخش اصلی، روابط بین الملل و مشارکت‌های استراتژیک دسته بندی شده است.

برای معلومات مزید در مورد دفتر روابط بین الملل و مشارکت‌های استراتژیک: https://bit.ly/2TofpQi

برای معلومات مزید در مورد دفتر توسعه پایدار: https://kardan.edu.af/sustainability/https://kardan.edu.af/sustainability/