نخستین "شبیه‌سازی کنفرانس" مطبوعاتی پوهنتون کاردان توسط محصلان ژورنالیزم برگزار شد

دیپارتمنت ژورنالیزم و اتباطات عامه پوهنتون کاردان، به تاربخ ۱۱ عقرب سال ۱۴۰۲ برنامه‌ی را تحت عنوان «شبیه‌سازی کنفرانس مطبوعاتی پوهنتون کاردان» برگزار کرد. در این گردهمایی، محصلان این دیپارتمنت در نقش گرداننده، سخن‌گوی، تصویربردار و خبرنگار یک کنفرانس مطبوعاتی را «شبیه‌سازی» کردند.

کیهان انتظار که در شبیه سازی کنفرانس مطبوعاتی نقش سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم را داشت گفت: « موضوعات مهم و قابل اهمیت را در این شبیه سازی با انجام کار عملی و خصوصاً موضوعات که قبل از این کنفرانس نمی‌دانستم را آموختم.
آقای کیهان هم‌چنان گفت: «پوهنتون کاردان برای محصلان با راه اندازی چنین برنامه‌ها واقعن زحمات بی‌شماری انجام میدهد و من شخصاً از این نوع برنامه‌ها انگیزه، توانایی و جراعت می‌گیرم تا باشد روزی در بهترین رسانه‌های جهانی یک شخص سخنور و گرداننده موفق برای نسل جوان خود باشم.»

شماری از مسوولان و حمایت‌کننده رسانه‌ها که در این همایش اشتراک داشتند، برگزاری این برنامه‌ها را برای ارتقای ظرفیت علمی و عملی محصلان در جریان تحصیل سودمند عنوان کردند.
دیپارتمنت ژورنالیزم در جریان تحصیل همواره مصمم است تا درس‌های نظری را در عمل پیاده کند.
در مورد دیپارتمنت ژورنالیزم بیشتر بدانید: https://kardan.edu.af/dr/Academics/bj.aspx