برگزاری سمینار آموزشی پیرامون قدرت فن بیان در رادیو و تلویزیون

دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه پوهنتون کاردان به روز شنبه، ۲۸ حمل سال ۱۴۰۰، سمینار آموزشی را تحت عنوان «قدرت فن بیان در رادیو و تلویزیون» برای محصلان این دیپارتمنت، با سخنرانی خوشحال آصفی، گرداننده برنامه‌های رادیو و تلویزیون و استاد پوهنتون، برگزار کرد.

این سمینار آموزشی به همکاری نورالله بابکرخیل، استاد دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه و اجمل غفوری مسوول استدیوهای آموزشی رادیو‌ تلویزیون دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه پوهنتون کاردان، برای محصلان سمسترهای اول و دوم این دیپارتمنت به هدف ارتقای ظرفیت علمی و عملی محصلان راه اندازی شد.

در این برنامه که بیش از ۴۰ تن از محصلان حضور داشتند، استاد خوشحال آصفی، محصلان را با اهمیت، بهبود و چگونه‌گی اجرای فن‌بیان در رادیو و تلویزیون آشنا ساخت.

افزون بر این، برخی از محصلان در این سمینار آموزشی، چند تمرین فن‌بیان و سخنرانی را نیز از سوی آقای آٌصفی فرا گرفتند.

حسنا لطیفی، محصل سمستر دوم این دیپارتمنت چنین می‌گوید: «چیزهای زیادی را از این سمینار آموختم و بدون شک برگزاری چنین سمینارها برای رشد و ظرفیت علمی و مسلکی محصلان، خیلی‌ها سودمند تمام می‌شود.»

عرفان نوید، یکی از محصلان جدید دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه افزود: «من از برنامه‌های خارج از نصاب دیپارتمنت ژورنالیزم خیلی خرسندم چون این کار باعث ارتقای ظرفیت علمی و عملی‌ام می‌شود.»

دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه پوهنتون کاردان همواره در تلاش است که همچو سمینارهای إموزشی را جهت رشد و ارتقای ظرفیت‌های علمی و عملی محصلان خویش برگزار کند.