کاردان، بزرگ‌ترین نمایشگاه سالانه رشته‌های انجنیری سیول و کمپیوتر ساینس را برگزار کرد

پوهنتون کاردان بزرگ‌ترین نمایشگاه سالانه رشته‌های انجنیری سیول و کمپیوتر ساینس را به تاریخ ۲۵ عقرب سال ۱۴۰۲ برگزار کرد. در این نمایشگاه، بیش از پنجاه ‌تن از محصلان رشته‌های انجنیری سیول و کمپیوتر ساینس پروژه‌های شان‌را‌ به نمایش گذاشتند.

داکتر احمد خالد حاتم، رییس پوهنتون کاردان، از ابتکارات و خلاقیت‌های محصلان قدردانی نموده و گفت: «پوهنتون کاردان، از پیشرفت پروژه‌های محصلان خویش همواره حمایت می‌کند و ازعلاقمندی نهاد های دولتی از جمله وزارت فواید عامه و شاروالی برای اجرایی شدن چنین پروژه ها اظهار خورسندی کردند..»
از سوی دیگر، برخی از استادان پوهنتون کاردان، تطبیق پروژه‌های عملی را در تیوری(نظری) ممد می‌دانند.

توفیق پویا امر دیپارتمنت انجنیری سیول اظها ر داشت: «هدف از راه اندازی چنین برنامه‌ها هماهنگی میان موسسات، سکتور‌های خصوصی و نهادهای دولتی در ابعاد ساخت و ساز، دیزاین و ایجاد ضمینه کاری و کارآموزی برای محصلان و فارغان با حمایت سکتور‌های مربوطه می‌باشد.»
وی گفت: محصلان این دیپارتمنت در سال جاری در نمایشگاه‌های بین‌المللی نیز اشتراک داشتند و از سوی ارگان‌های حکومتی مورد استقبال قرار گرفتند.همچنان شماری از اشتراک کننده‌گان این نمایشگاه، از حمایت پوهنتون کاردان ابراز قدردانی نمودند.

دانیال مهدی، محصل رشته انجنیری سیول، که با تیم پنج نفره‌ی در این نمایشگاه اشتراک داشتند گفت: «پروژه ما بالای تزئین چهارراهی میدان هوای که یک منطقه سیاحتی بوده در این نمایشگاه به نمایش قرار گرفت و چون پروژه ما با ابتدایی ترین مواد قابل دسترس اجراء شده بود توانست بیشتر مورد تشویق و استقبال قرار بگیریم.»

آقای مهدی خلاقیت محصلان را در تمام عرصه‌ها و به خصوص در اجرأ کار ساخت و ساز کشور مهم می‌شمارد و گفتنی‌اش برای جوانان، از دست ندادن امید و انگیزه در هر شرایط و گام‌های استوار به سوی آینده روشن و توانایی و خلاقیت است.
سهراب حلالی، یک تن از محصلان کمپیوتر ساینس سمستر هفتم در پوهنتون کاردان می‌گوید: «برگزاری این برنامه‌ها در دوره تحصیلی بسیار مهم است چرا که در این دوره ما هر آن چیزی که به صورت عملی یاد می‌گیرم و آن را به جامعه ارایه می‌کنیم، این نمایشگاه‌ها نه تنها در سطح یک پوهنتون بلکه در تمامی پوهنتون‌ها این نوع برنامه‌ها را راه اندازی شود و میان پوهنتون‌ها در شهر و ولایات رقابت‌های سالم راه‌اندازی شود.»

این در حالیست که پیش از نیز بزرگترین نمایشگاه‌ها در پوهنتون کاردان برگزار شده است و این بار میان پوهنځی انجنیری و کمپیوتر ساینس برگزار شد.