برگزاری امتحان کانکور سمستر بهاری ۱۴۰۱

پوهنتون کاردان خرسند است که به روز جمعه، ۲۷ حوت سال روان، امتحان کانکور سمستر بهاری ۱۴۰۱ را برای مقاطع لیسانس و ماستری با حضور صدها تن متقاضیان ذکور و اناث، راس ساعت ۹:۰۰ صبح در شعبات این پوهنتون در پروان دو برگزار کرد.


امتحان برنامه‌های لیسانس در شعبه مرکزی پروان دو و امتحان برنامه های ماستری در شعبه ماستری دایر گردید. نتایج امتحان کانکور نیز بعد از ظهر همان روز اعلام شد. نتایج امتحان در وب سایت پوهنتون کاردان منتشر شده است و متقاضیان می‌توانند نتیجه خود را با وارد کردن شماره ثبت و سال تولد شان در لینک زیر مشاهده کنند:
https://bit.ly/3ims5A4 ما به همه‌ی متقاضیانی که امتحان کانکور را موفقانه سپری کردند و به رشته‌های دلخواه شان راه یافتند، مبارک‌باد می‌گوییم و موفقیت‌های هرچه بیشتر شان را خواهانیم.


علاوه بر این، آنعده علاقه‌مندان که نتوانستند در این امتحان کانکور شرکت کنند، می‌توانند در امتحان دور دوم (متفرقه) به تاریخ ۱۱ حمل ۱۴۰۱ شرکت کنند.