هفته استقبال از محصلان جدید الشمول پوهنتون کاردان

پوهنتون کاردان هفته استقبال از کاردانیان را از تاریخ ۷ حمل الی ۱۲ حمل سال ۱۴۰۰ خورشیدی با راه‌اندازی برنامه‌های ویژه جهت استقبال از محصلان جدیدالشمول این پوهنتون، برگزار کرد.

هدف از برگزاری هفته استقبال از کاردانیان، آشنایی محصلان جدیدالشمول با رهبری پوهنتون، محیط، اساتید، سهولت‌ها و امکانات پوهنتون کاردان بود که در جریان هفته استقبال از کاردانیان، دفتر مشارکت و موفقیت محصلان، با برگزاری برنامه‌های متنوع از محصلان جدید الشمول استقبال گرم کرد.

در دو روز نخست هفته استقبال از کاردانیان، محصلان جدید الشمول با صنوف درسی، اساتید، سیستم تدریسی، مرکز موفقیت محصلان و محیط درسی پوهنتون کاردان آشنا شدند. در ضمن هر دیپارتمنت معلومات مفصل را در مورد ویژگی‌های همان دیپارتمنت برای محصلان ارایه کرد.

اجمل نبی‌زاده، مدیر دفتر مشارکت و موفقیت محصلان پوهنتون کاردان در مورد برگزاری هفته استقبال از کاردانیان چنین گفت: «ما خرسند هستیم که هفته استقبال از کاردانیان را با تنظیم و برگزاری برنامه‌های مفید برای محصلان برگزار کردیم که محصلان نیز از این هفته استقبال کردند و برای شان یک هفته خوب بود. در همین حال، با برگزاری برنامه‌های مختلف توانستیم استعدادهای خوب را از میان محصلان جدیدالشمول برای انجمن‌های پوهنتون کاردان برگزینیم.»

در روز چهارم این هفته، سمینار آموزشی پیرامون نوشتن و تهیه خلص سوانح از سوی دفتر خدمات کاریابی پوهنتون کاردان برای محصلان دایر شد تا محصلان جدیدالشمول با اساسات نوشتن خلص سوانح معیاری آشنایی حاصل کنند و بتوانند در آغاز سفر کاری خویش از آن مستفید شوند.

در همین حال، عمر محمدی، یکی از محصلان جدید الشمول دیپارتمنت کمپیوترساینس، ضمن اظهار خوشی از هفته استقبال کاردانیان و سپاس‌گزاری از برگزاری برنامه‌های مفید، بیان نمود که این هفته باعث شد تا درک بهتری از پوهنتون و برنامه تحصیلی و ارتباط با محصلان، تعیین اهداف تحصیلی و داشتن برنامه برای رسیدن به اهداف خویش داشته و برای آینده خوش‌بین باشم.

از سوی دیگر، ساره نوری، محصل دیپارتمنت اداره تجارت، اظهار داشت: «هفته استقبال فرصتی خارق العاده برای ما بوده تا درک درستی از سفر علمی خود در پوهنتون کاردان داشته باشیم.»

دو روز اخیر این هفته، با برگزاری مسابقات دوستانه کریکت و فوتبال میان تیم‌های پوهنتون کاردان و محصلان جدید، جهت آشنای استعدادهای جدید همراه بود.

هفته استقبال از کاردانیان یک ابتکار ویژه‌ای پوهنتون کاردان است که در آغاز هر سمستر جهت استقبال از محصلان جدید الشمول این پوهنتون برگزار می‌شود که در آن فعالیت‌های عملی و ابتکاری برای الهام بخشیدن به محصلان جدید و ایجاد انگیزه برای آغاز سفر تحصیلی‌شان در پوهنتون کاردان اجرا می‌شود.