برگزاری گفتمانِ محصلان پیرامون نقش جوانان افغان در خودکفایی افغانستان

بنابر بخشی از تعهد پوهنتون کاردان جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد به ویژه هدف چهارم، آموزش با کیفیت، بخش ماستری روابط بین الملل و اداره تجارت پوهنتون کاردان به روز شنبه ۱۱ ماه ثور ۱۴۰۰، گفتمانِ را پیرامون نقش جوانان افغان در خودکفایی افغانستان در تالار کنفرانس‌های شعبه تایمنی این پوهنتون برگزار کرد.

هدف از برگزاری این گفتمانِ محصلان مقطع ماستری پوهنتون کاردان را بحث روی نقش و جایگاه جوانان افغان در خودکفایی اقتصادی و سیاسی کشور تشکیل می‌داد. در این گفتمان همه‌ی محصلان بخش ماستری رشته‌های روابط بین الملل و اداره تجارت اشتراک داشتند تا بحث و گفتمان عملی را پیرامون آنچه در صنوف درسی آموخته اند، دنبال کنند.

در این گفتمان، چهار تن از محصلان رشته‌های روابط بین الملل و اداره تجارت پوهنتون کاردان هر یک مریم استانکزی و ښکلا ځدران محصلان رشته روابط بین الملل و عبدالله فهیم و فرهاد صافی محصلان رشته اداره تجارت در مورد نقش سیاسی و اقتصادی جوانان افغان در خودکفایی کشور و این‌که جوانان کشور چگونه می‌توانند چالش‌های فراروی سیاست و اقتصاد کشور را از میان بردارند و در حفظ و تقویت منافع ملی سهیم شوند، به بحث و گفت‌وگو پرداختند. رفیع الله شیرزاد و محمود اجمیری استادان بخش ماستری پوهنتون کاردان نیز محصلان اشتراک کننده در این بحث را کمک و همکاری کردند.

علاوه بر این، محمود اجمیری استاد مقطع ماستری پوهنتون کاردان در مورد جایگاه اقتصادی افغانستان سخن گفت و نقش جوانان متخصص و کارفهم را در این عرصه حیاتی خواند.

در همین حال داکتر خالد حاتم رییس پوهنځی علوم اجتماعی پوهنتون کاردان، چنین گفت: «خرسند هستیم که این برنامه‌ٔ گفتمان محصلان را موفقانه راه‌اندازی کردیم و افزود که جهت افغانستان خودکفا و مستقل و در همین حال جهت حفظ منافع ملی کشور باید جوانان افغان با ایده‌های خلاق و پالیسی‌های دقیق وارد عمل شوند و برنامه‌های کاربردی را جهت رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی کشور را با خود داشته باشند.

دیپارتمنت‌های ماستری روابط بین الملل و اداره تجارت پوهنتون کاردان برای نخستین بار همچو گفتمانی را میان محصلان بخش ماستری و با حضور استادان، محصلان و کارمندان این پوهنتون برگزار نموده و تاکید کردند که پس از این همچو برنامه‌ها جهت رشد و توانمندسازی محصلان مقطع ماستری در ساحه عمل را همیشه برگزار خواهند کرد.

بخش ماستری پوهنتون کاردان همواره در تلاش است که برای محصلان خود زمینه‌ی تطبیق اندوخته‌های علمی شان را در ساحه عمل فراهم سازد.

برای معلومات بیشتر در مورد برنامه‌های ماستری پوهنتون کاردان به لینک زیر مراجعه کنید:
https://kardan.edu.af/dr/Academics/graduate.aspx