نخستین جلسه‌ی تیم ارتباطات استدیو ژورنالیزم پوهنتون کاردان برگزار شد

دیپارتمنت ژورنالیزم و ارتباطات عامه پوهنتون کاردان نخستین جلسه‌ی «تیم ارتباطات استدیوی ژورنالیزم» را در استدیوهای آموزشی این دیپارتمنت با همکاری نورالله بابکرخیل استاد و مسوول این استدیوها به تاریخ ۱۳سنبله سال ۱۴۰۱ هجری خورشیدی برگزار کرد.

آقای بابکرخیل گفت: «این جلسه محصلان را قادر می‌سازد تا راه‌اندازی سمینارهای آموزشی، هنرگویندگی، گردانندگی برنامه‌ها، تولید برنامه‌های اجتماعی، تهیه‌ گزارش‌های دیداری، شنیداری و چاپی، پوشش رسانه‌ای برنامه‌های پوهنتون و هم‌چنان راه‌اندازی رقابت‌های عکاسی و نویسندگی را به صورت کار عملی بی‌آموزند».  

سید محمد سهرابی محصل سمستر سوم این دیپارتمنت گفت: «ژورنالیزم، مسلکی است که فراگیری آن به شکل تخصصی بدون انجام کارهای عملی غیر ممکن است. من در پوهنتون کاردان تمامی موارد مهم را که به صورت تیوریک در صفوف درسی با اساتید به بحث می‌گیرم در استدیو تمامی موارد را به صورت عملی انجام میدهم. من منحیث عضو در تیم ارتباطات استدیوی کاردان، زمینه‌سازی همچو برنامه‌ها را ممد‌زا میدانم».

دیپارتمنت ژورنالیزم پوهنتون کاردان مصمم است که براساس استراتیژی پوهنتون کاردان و با بکار گیری نصاب جدید و به روز شده خویش، کادرهای متخصص و کار آزموده را برای اطلاع‌رسانی، آگاهی‌دهی، آموزش جمعی و نفوذ بر افکار عمومی جامعه تربیه کند.

این دیپارتمنت محصلان را با معیارهای بنیادی، ژانرهای اساسی و دانش نوین مسلک ژورنالیزم آشنا ساخته و خصوصیاتی چون ذوق و استعداد نویسنده‌گی، تفکر انتقادی، نکته سنجی و توانایی برقراری ارتباط با طبقات مختلف جامعه را در آنها بپروراند. در این دوره تحصیلی محصلان دانش کافی در رابطه به وسایل اطلاعات جمعی عصر نوین کسب نموده و از توانایی های خوب کاری در رسانه های چاپی، صوتی و تصویری برخوردار می شوند.

برای معلومات بیشتر در مورد این رشته می‌توانید به لینک ذیل مراجعه کنید: https://bit.ly/2HCn8l0