قیس محمدی آمر دیپارتمنت اقتصاد پوهنتون کاردان مقاله خود را در کنفرانس سالانه شورای بین المللی اعتباردهی تحصیلات عالی در تجارت ارایه کرد

به عنوان بخشی از تعهد پوهنتون کاردان جهت دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، به ویژه هدف چهارم: آموزش با کیفیت، قیس محمدی آمر دیپارتمنت اقتصاد پوهنتون کاردان، مقالهٔ خود را تحت عنوان «تاثیر آموزش تجربی در مدیریت علوم» به تاریخ ۲۷ حمل سال ۱۴۰۰، در کنفرانس سالانه شورای بین المللی اعتباردهی تحصیلات عالی در تجارت ارایه کرد.

قیس محمدی در سخنرانی خود بر مفید بودن آموزش تجربی در مطالعات تجارتی تاکید کرد. از چند سال بدینسو، وی از روی‌کرد مشخص برای آموزش تجربی که در پوهنتون کاردان طراحی کرده، استفاده نموده است. این سمینار که بر اساس تحقیق‌های وی در زمینه آموزش صورت گرفته است، نشان می‌دهد که این شیوه در یادگیری محصلان بسیار موثر است. محصلانی که در جریان یک سمستر از روش یادگیری تجربی مستفید شدند، در مقایسه با محصلانی که از این روی‌کرد استفاده نکردند، پیشرفت قابل توجهی داشتند.

این کنفرانس به صورت مجازی از تاریخ ۲۴ الی ۲۷ حمل ۱۴۰۰، برگزار شد تا فرصتی را برای دیدار اعضای منطقه‌ای شورای اعتباردهی بین المللی تحصیلات عالی در تجارت جهت رشد مسلکی شان و شریک‌سازی دیدگاه‌ها و دست‌آوردها در مورد تجارت فراهم سازد.

شورای اعتباردهی بین المللی تحصیلات عالی در تجارت که مقر آن در ایالت کنساس امریکا است در سال ۱۹۹۷ میلادی جهت پاسخ به نیازهای ابراز شده مدیران تحصیلات عالی، رهبران برنامه‌های تجاری و اعضای هیئت علمی تاسیس شد که خواستار پروسه اعتباردهی مبتنی بر ماموریت و نتایج بودند.

شورای اعتباردهی بین المللی تحصیلات عالی در تجارت دارای صدها در سراسر جهان می‌باشد و بیش از ۱۸۰۰ برنامه تجاری و مرتبط با تجارت را در تمام جهان پذیرفته است. برنامه‌های ماستری و لیسانس اداره تجارت پوهنتون کاردان نیز اعتبار علمی خویش را نیز از این شورا بدست آورده است.