فراخوان طرح‌: آغاز پروژه‌های محصلان

لابراتوار نوآوری پوهنتون کاردان در همکاری با دیپارتمنت اداره تجارت این پوهنتون،، طرح‌های مشترک محصلان رشته‌های اداره تجارت، کمپیوتر ساینس  و سایر رشته‌های پوهنتون کاردان را که با هم روی یک پروژه کار می‌کنند، می‌پذیرد. محصلان می‌توانند ایده‌های خود را از طریق گوگل فرم آنلاین ارسال کنند. پس از ارسال طرح‌ها، لابراتوار نوآوری، طرح‌ها را ارزیابی کرده و فقط تعداد کمی برای ارایه طرح‌های شان انتخاب می‌شوند. هم‌چنان پوهنتون کاردان در صورت نیاز به هرگونه بودجه، تجهیزات و منابع لازم را برای محصلان تامین می‌کند.

۱. انواع پروژه‌هایی که تامین مالی می‌شود

هدف از راه‌اندازی این برنامه، دریافت و شناسایی پروژه‌هایی است که روی اهداف توسعه پایدار (SDG) زیر تاثیر داشته باشد:

 • محو فقر: افغانستان کشوری است که ۴۷.۳ درصد مردم آن زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بنابراین، پوهنتون کاردان پروژه‌هایی را حمایت می‌کند که باعث کاهش فقر در جامعه شود و پروژه‌ها باید در بر گیرنده مسایل غذا، صحت، تحصیلات رایگان، دسترسی به آب پاک صحی و امور خیریه باشد.
 • تحصیلات با کیفیت: تحصیلات راه اصلی برای بیرون رفت از نابرابری‌ها، به ویژه چند نسلی است. علاوه بر بهبود کیفیت زندگی، دسترسی به تحصیلات وسیع می‌تواند به افراد محلی کمک کند تا از ابزارهای لازم برای توسعه راه حل‌های نوآورانه برای بزرگترین مشکل‌ها جهان برخوردار شوند. با این روحیه، پوهنتون کاردان پروژه‌های زیر را حمایت می‌کند:
 • پروژه‌هایی که امکان دسترسی رایگان مردم را به مواد تدریسی، کورس‌ها یا کتاب‌ها مساعد می‌کند
 • پروژه‌هایی برای تقویت سیستم فعلی تحصیلی در افغانستان
 • پروژه‌هایی برای دسترسی یک‌سان به تحصیلات ابتدایی با کیفیت
 • پروژه‌هایی برای کمک به دستیابی سواد عمومی در افغانستان
 • کار مناسب و رشد اقتصادی: کار مناسب در شرایط امن و پایدار با جنبه‌های مرتبط با کاهش گرسنگی و افزایش سلامتی، مولفه حیاتی برای کمک به مردم در فقر است. افزایش استخدام‌های کاری بی ثبات، کودکان کار، برده داری مدرن و رشد نا برابر، تهدیدهایی برای آینده پایدار ایجاد کرده است. پوهنتون کاردان پروژه‌های نوآورانه‌ی را که می‌توانند روش‌های جدید و منصفانه تری کار را ایجاد کند، حمایت می‌کند. مانند موارد زیر:
 • پروژه‌های مرتبط به ایجاد فرصت‌های کاری و رشد سرمایه گذاری‌ها
 • پروژه‌هایی برای بهبود بهره‌ وری منابع در مصرف و تولید
 •  پروژه‌هایی برای ارتقای فرصت‌های کاری، تحصیل و آموزش جوانان
 • پروژه‌هایی برای پایان دادن به برده داری مدرن، قاچاق و کودکان کار
 • پروژه‌هایی برای حمایت از حقوق کار و ارتقای محیط‌های کاری امن

۲. معیارهای گزینش

تمام طرح‌های ارسال شده به طور کامل بررسی می‌شوند و سپس بر اساس تاثیر آنها بر اهداف ذکر شده توسعه پایدار، مقایسه می‌شود. پروژه‌هایی که تاثیر بیشتری در جامعه داشته باشد، در اولویت قرار گرفته و برای گزینش انتخاب می‌شود. هیئت گزینش متشکل از رییسان پوهنځی‌ها، آمران دیپارتمنت‌ها و مسوول لابرتوار نوآوری خواهد بود. هم‌چنان محصلان که برای مرحله بعدی انتخاب می‌شوند باید طرح‌های شان را ارایه کنند.

۳. طرز اجرای پروژه

اجرای پروژه‌ها بستگی به ماهیت و نیازهای هر پروژه  دارد. به عنوان مثال، اگر پروژه به توسعه سیستمی نیاز دارد، در این صورت، لابراتوار نوآوری محصلان مناسبی را از دیپارتمنت کمپیوتر ساینس برای توسعه سیستم و کار تیمی معرفی خواهد کرد. به همین ترتیب، اگر محصل کمپیوتر ساینس پروژه‌ای داشته باشد که به کمک محصلان دیپارتمنت اداره تجارت نیاز دارد، لابراتوار نوآوری با هماهنگی این دیپارتمنت، محصلان مناسب را برای کمک به آنها در پروژه خود معرفی می‌کند.

۴. بودجه اختصاص یافته

مرحله بعدی گزینش، محصلان را ملزم به ارسال پیشنهادی برای پروژه خود می‌کند که آنها به صورت واضح هزینه‌ پروژه خود را بیان می‌کنند. اگر چه بودجه مشخصی برای پروژه‌ها اختصاص داده نشده است؛ اما با تهیه تجهیزات و منابع لازم در پروپوزال‌های خود، بودجه‌ای به همه پروژه‌ها اختصاص می‌یابد. هم‌چنان به دلیل این‌که ممکن است برخی از پروژه‌ها به نرم افزار وابسته بوده و به هیچ بودجه‌ای نیاز نداشته باشد، بودجه از پیش تخصیص نیافته است.

۵. تعداد پروژه‌ها

تعداد پروژه‌ها به کیفیت، امکان پذیری و تاثیر پروژه‌ها در جامعه و اهداف توسعه پایدار سازمان ملل، بستگی دارد. ما بهترین طرح‌ها را انتخاب خواهیم کرد. لازم به ذکر است که ما به دنبال تاثیر پذیری همه پروژه‌ها بر اهداف توسعه پایدار که در بالا ذکر شده، هستیم.

برای ارسال طرح: https://forms.gle/shfc9tNGh4a4ZFF87