پوهنتون کاردان محفل تقدیر از محصلان ممتاز سمستر خزانی ١٣٩٩ را برگزار کرد

پوهنتون کاردان محفل تقدیر از محصلان ممتاز سمستر خزانی ۱۳۹۹ خود را در جریان هفته گذشته در اتاق کنفرانس‌های شعبه پروان دو، برگزار کرد.

محفل تقدیر از محصلان ممتاز سمستر خزانی ۱۳۹۹ به صورت جداگانه توسط هر دیپارتمنت برگزار شد.

مراسم تقدیر از محصلان برتر، رویدادی ویژه، برای آن عده محصلانی بود که در سمستر خزانی ۱۳۹۹ نمرات بلند اخذ کردند و برای شان بورسیه‌های تحصیلی مبتنی بر شایستگی و تقدیر نامه، اهدا گردید. این بار ۷۲ محصل از ۹ دیپارتمنت پوهنتون از جمله دریافت کنندگان این دست آورد بزرگ بودند.

محترم روئین رحمانی رییس پوهنتون کاردان گفت: «من احساس افتخار می‌کنم که امروز در میان محصلان برتر هستم و از دست آوردهای علمی در سمستر گذشته شان تقدیر می‌کنیم. با وجود چالش‌های زیادی که در سمستر خزانی ۱۳۹۹ سپری کردیم، از جمله محدودیت‌های گشت‌و‌گذار، دروس آنلاین و محدودیت های اقتصادی- اجتماعی، تلاش شما قابل قدر است.»

وی هم‌چنان افزود که در جریان سمستر گذشته، ما بیش از ۱۰۰ برنامه علمی از جمله كارگاه‌های آموزشی، سمینارها، برنامه‌های آموزشی، كنفرانس‌ها، گردهمایی‌ها، جلسات سخنرانی مهمانان ویژه و محکمه تحصیلی را انجام داده‌ایم تا محیط یادگیری بهتری برای محصلان فراهم کنیم.

سعدیه ظریفی یک تن از محصلان پوهنځی حقوق پوهنتون کاردان گفت: «جایزه تقدیر از محصلان برتر فقط یک جایزه نیست بلکه راهی برای شناخت تلاش‌های واقعی محصلان در جریان سمستر گذشته است. علاوه بر این، برای من انگیزه‌ای است که می‌توانم از نظر تحصیلی بهتر عمل کنم و از دریافت بورسیه‌های تحصیلی مبتنی بر لیاقت بهره مند شوم. دستیابی به این جایزه برای چندین بار متوالی باعث افتخار من و خانواده‌ام است. بنابراین، محصلان دیگر را تشویق می‌کنیم تا با تلاش و پشت‌کار این جایزه را بدست ‌آورند.»

پوهنتون کاردان متعهد به ارایه کمک‌های مالی به اساس شایستگی محصلان در پایان هر سمستر است. این یک رویکرد عملی برای افزایش عملکرد تحصیلی محصلان و تمایل آنها به تحصیل با کیفیت در معبترترین پوهنتون پوهنتون کشور بوده است.

پوهنتون کاردان به طور مداوم تلاش می‌کند تا از طریق اقدامات و ابتکارات علمی از منظرهای مختلف، موفقیت‌های علمی محصلان را به رسمیت بشناسد و روند آموزش را با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل به ویژه هدف چهارم: آموزش با کیفیت ادغام و تضمین کند.