دیپارتمنت اقتصاد سمینار آنلاینِ را پیرامون فرایند حل اختلاف‌های مالیاتی در افغانستان و پیامدهای آن در سکتور خصوصی دایر کرد

پوهنتون کاردان به روز یک‌شنبه، ۲۷ سرطان ۱۴۰۰، سمیناری آموزشی عمومی را در مورد «فرایند حل اختلاف‌های مالیاتی در افغانستان و پیامدهای آن در سکتور خصوصی» دایر کرد.  جوهر مسعودی، استاد دیپارتمنت اقتصاد پوهنتون کاردان که دانش گسترده‌ای در مدیریت سمینارها و برنامه‌های آنلاین دارد، زمینه برگزاری این سمینار را فراهم کرده بود.

عبدالزهور مهران، مدیر حل اختلاف‌های مالیاتی در وزارت مالیه، این سمینار را ارایه کرد. آقای مهران اقتصاددان جوانی است که ماستری خود را در رشته اقتصاد در پوهنتون پنجاب هندوستان به پایان رسانیده است. در این سمینار محصلان و شرکت کنندگان از نهادهای خصوصی شرکت کرده بودند. هم‌چنان برگزاری این چنین برنامه‌های آموزشی، نمایانگر تعهد پوهنتون کاردان برای رسیدن به هدف چهارم: آموزش باکیفیت و هدف هفدهم: مشارکت برای دستیابی اهداف  توسعه پایدار سازمان ملل متحد است.

در پایان سمینار، محصلان و شرکت کنندگان پرسش‌های خویش را که بیشتر بر روی روش‌ها‌، شکل‌ها، برنامه‌ها، شفافیت و اعتبار تصمیمات اتخاذ شده در هیئت حل اختلاف مالیاتی متمرکز بود، مطرح و نگرانی‌های خود را نیز در این زمینه شریک کردند.

برای معلومات مزید در مورد رشته اقتصاد: https://kardan.edu.af/dr/Academics/bsc.aspx