پوهنتون کاردان اعتبار ملی اکادمیک خود را با کسب بلندترین نمره حفظ کرد

پوهنتون کاردان موفق شد در ارزیابی اخیر وزارت تحصیلات عالی افغانستان که در جریان ماهِ دلو سال ۱۳۹۹ خورشیدی بمنظور حفظ معیارهای تضمین کیفیت و اعتباردهی انجام شد، با کسب ۹۳.۳۳ درصد بار دیگر درصدی بلند را از سوی ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی از آنِ خود کند.

پوهنتون کاردان در سال ۱۳۹۷ خورشیدی پس از سپری کردن سه مرحله تضمین کیفیت که از سوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان بمنظور اعطای اعتبار ملی اکادمیک برای نهادهای تحصیلی در کشور راه‌اندازی شده بود، موفق شد اعتبار ملی اکادمیک خود را با کسب ۸۹.۵۴ نمره که بلندترین نمره در جمعِ تمامی پوهنتون‌ها و موسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی به شمار می‌رفت، بدست‌آورد. در همین راستا ریاست تضمین کیفیت و اعتباردهی وزارت تحصیلات عالی، همه‌ساله پوهنتون‌های را که اعتبار ملی اکادمیک خود را بدست آورده‌اند، بمنظور حفظ معیارهای تضمین کیفیت و اعتباردهی، ارزیابی می‌کند.

محمد حلیم بهادر معاون امور محصلان پوهنتون کاردان، در مورد کسب این دست‌آورد ارزشمند از سوی پوهنتون کاردان، چنین گفت: «روندِ تضمین کیفیت ایجاب می‌کند نهادهای که اعتبار ملی اکادمیک خود را کسب کرده‌اند، همواره مورد ارزیابی قرار گیرند. پوهنتون کاردان در ارزیابی اخیر وزارت تحصیلات عالی که بمنظور حفظ معیارهای تضمین کیفیت و اعتباردهی صورت گرفت نمراتِ بلند را کسب کرد. این دست‌آورد برای محصلان و فارغانِ پوهنتون کاردان حایز اهمیت می‌باشد.»

در همین حال جمشید خان صمیم محصل رشته اداره تجارت در مورد کسب بلندترین نمره در ارزیابی وزارت تحصیلات عالی از سوی پوهنتون کاردان، گفت: «نخست به همه هم‌صنفان، استادان و تمامی محصلان و فارغان پوهنتون کاردان کسب نمرات بلند را در ارزیابی تضمین کیفیت وزارت تحصیلات عالی، تبریک گفته و شخصا احساس خرسندی می‌کنم که در همچو یک پوهنتون مشغول فراگیری تحصیلات عالی خود هستم.»

پوهنتون کاردان در جریان سال‌های گذشته موفق شده است اعتبار بین‌المللی اکادمیک خود را از شورای بین‌المللی اعتباردهی تحصیلات عالی در عرصه تجارتِ ایالات متحده امریکا (IACBE) برای برنامه‌های لیسانس و ماستری اداره تجارت بدست آورد. در کنار آن، این پوهنتون هم‌اکنون عضویت نهادهای بین‌المللی اعتباردهی چون شورای اعتباردهی تحصیلات عالی (CHEA)، شبکه تضمین کیفیت آسیا-پاسفیک، شبکه جهانی نهادهای تحصیلی تجارت و شورای اعتباردهی برنامه‌ها و نهادهای تحصیلی تجارت را دارا می‌باشد.

تعهد ما برای یک فردای بهتر، از طریق فراهم‌سازی خدمات باکیفیت و به‌روز تحصیلی پابرجاست و ما به عنوان بهترین پوهنتون افغانستان، تلاش خواهیم کرد تا در راستای پیشرفت محصلان، فارغان و جامعه اکادمیک افغانستان گام‌های مستحکم برداریم.

در مورد اعتبار ملی و بین‌المللی پوهنتون کاردان بیشتر بدانید: kardan.edu.af/Quality-Assurance/